NT2-CAHIER – Alles wat een NT2-docent wil weten over taal In de serie NT2-Cahiers is een nieuw cahier verschenen. Het NT2-cahier Taalkit voor docenten is geschreven voor NT2-docenten die vinden dat ze kennis tekort hebben op taalkundig gebied. Waarom dit cahier? Schrijfster Magreet Verboog geeft aan dat de opleiding docent NT2 uitsluitend gaat over de