Interculturele communicatie…? Tijdens mijn studie heb ik een college interculturele communicatie gevolgd. Ik vond het erg interessant en heb de vraag aan het einde van het college nog voor ogen: Wat kun je doen? Verklaar gedrag niet alleen vanuit cultuur, houd oog voor individuele verschillen. Wees je bewust van je eigen culturele bril. Heb oog