Interculturele communicatie, wat doe jij in de NT2-les?

VOLG NT2-online MET Bloglovin

interculturele communicatie

Interculturele communicatie…?

Tijdens mijn studie heb ik een college interculturele communicatie gevolgd. Ik vond het erg interessant en heb de vraag aan het einde van het college nog voor ogen: Wat kun je doen?

 • Verklaar gedrag niet alleen vanuit cultuur, houd oog voor individuele verschillen.
 • Wees je bewust van je eigen culturele bril.
 • Heb oog voor het verschil in effect van jouw gedrag op diverse cursisten.
 • Faciliteer de dialoog met en tussen de cursisten.

Maar wanneer spreken we nu van interculturele communicatie?

De meest gangbare definitie is: interculturele communicatie is de communicatie tussen zenders en ontvangers uit verschillende culturen.

In het boek Interculturele communicatie in de NT2-les gaat het niet alleen om de communicatie tussen mensen uit verschillende culturen. Het wordt breder gedefinieerd, namelijk als communicatie tussen zenders en ontvangers uit verschillende nationale, regionale én sociale culturen. De focus ligt niet zozeer op of de ruis wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld sociale klasse, geloof, de etnisch afkomst of de leeftijd maar hoe de ruis verholpen kan worden.

Interculturele communicatie

Cultuur speelt een belangrijke rol bij communicatie. Verschillend gebruik van codes in culturen en talen, verbaal en non-verbaal, kan tot misverstanden leiden. Je kunt echter nieuwe codes leren, zodat je ook in andere culturen adequaat overkomt (stemvolume leren aanpassen, leren wat gepaste gebaren en geluiden zijn).

Rich point

Het ‘rich point’ is het moment van onbegrip of misverstand (Michael Agar,1994, taalkundig antropoloog). Zo’n rich point daagt je uit om op onderzoek te gaan, want juist dit soort misverstanden kan blootleggen welke verborgen waarden er in taal en cultuur besloten liggen.

In het boek Interculturele communicatie in de NT2-les van Annemarie Nuwenhoud worden interculturele verschillen en misverstanden niet als een fout van de docent of cursist beschouwd, maar eveneens als rich point. In alle casussen in het boek is zo’n rich point verwerkt. De reflectieopdrachten en een aantal tips zijn gericht op het onderzoeken van dat rich point. Het boek geeft indicaties over wat er zou kunnen spelen in je eigen NT2-les.

samenwerken

Opbouw

Het boek bestaat uit zeven hoofdstukken. Elk hoofdstuk heeft dezelfde opbouw:

 • Elke hoofdstuk begint met een Vlaams en een Nederlands praktijkvoorbeeld (casussen).
 • Vervolgens wordt de situatie in de casussen toegelicht aan de hand van literatuur over culturele waarden en interculturaliteit.
 • Daarna komen er opdrachten waarmee te reflecteren op je eigen kennis, waarden en houding.
 • Tot slot suggesties voor wat je samen met je cursisten kunt doen om bewustwording op gang te brengen en ervaringen en kennis te delen.

Hoofdstukken

 • Cultuur en leren, cultuur en onderwijs
 • Hoge- en lagecontextcommunicatie in de NT2-les
 • Oriëntaties op tijd in de NT2-les
 • Onderlinge verhoudingen in de NT2-les
 • Voorkeuren in de NT2-les
 • Belevingen van ruimte in de NT2-les
 • Omgaan met gevoelige kwesties in de NT2-les

 

interculturele communicatie

 

Conclusie

Een helder geschreven en genuanceerd boek met veel praktijkvoorbeelden (casussen aan het begin van het hoofdstuk). Voor mij bevat het boek veel nuttige handvatten om in de NT2-les meteen mee aan de slag te gaan (praktische tips voor de NT2-les). De reflectieopdrachten zorgen er voor dat ik mij bewust word van hoe in mijn lespraktijk en/of omgeving wordt omgegaan met bepaalde onderwerpen.

 

 

 

 

 

Facebooktwitter

Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.