Interessante en/of recent verschenen NT2-uitgaven

In deze blog zal ik een (korte) beschrijving geven van interessante en/of recent verschenen NT2-uitgaven (boeken en methodes) van verschillende uitgevers. Heb je een tip over een uitgave laat dan onderaan deze blog een bericht achter zodat ik (eventueel) de uitgave kan toevoegen.

Zichtbaar Nederlands
Grammatica NT2

Auteur  Bas van der Ham

Doelgroep: midden- en hoogopgeleidenieder hoofdstuk biedt informatie aan op verschillende taalniveaus (A1 tot B2)

Ik gebruik de site Zichtbaar Nederlands.nl Visuele grammatica regelmatig als uitleg of als aanvulling op mijn uitleg van een grammaticaal onderwerp. Ik heb gemerkt dat zeker bij het uitleggen van het verschil tussen de perfectum en de imperfectum mijn cursisten dit erg duidelijk vinden.

Ik vind het dan ook een goede keuze van uitgeverij Coutinho om van deze site een boek uit te geven. Het boek is net zo aantrekkelijk als de site met veel cartoons, schema’s en voorbeelden en zo min mogelijk tekst.

Het boek 280 pagina’s tellende boek heeft 7 thema’s en totaal 48 subthema’s

 • Het substantief
 • Het adjectief
 • Het pronomen
 • Het adverbium
 • De prepositie
 • Het verbum
 • De zinsbouw

Op de website van het boek staan oefeningen op verschillende niveaus. De oefeningen kunnen zelfstandig door de cursisten worden gedaan omdat zij de antwoorden zelf kunnen controleren. Onder het tabblad Kaartjes en ander materiaal staan nog kant en klare oefeningen die gedownload kunnen worden.

Ook spreken wordt niet vergeten. Aan het eind van elk grammaticathema staan spreekoefeningen om de regel te oefenen in een realistische situatie zodat de grammatica steeds meer een automatisme wordt.

Ik vind het een heel complete, overzichtelijk uitgave. Een hele leuke manier om grammatica te leren. Goed zelfstandig te gebruiken door cursisten maar ook prima te gebruiken naast een totaalmethode.

Werkboek Grammatica op A2-niveau

Bij De Taalschool is in de serie van Grammatica, boeken op A1-, A2-, B1- en B2-niveau naast het al eerder verschenen werkboek op A1-niveau nu ook het werkboek op A2-niveau verschenen. De antwoorduitgave volgt binnenkort. Verderop deze blogpagina vind je alle informatie over deze serie.

grammatica A2 werkboek

LINK digitale, functionele en praktische NT2-lesmethode

LINK
LINK

Auteur samenwerking tussen Boom en VU-NT2

Doelgroep: er is een versie voor laag- en middenopgeleide cursisten (A0 – A2) en er is een versie voor hoogopgeleide cursisten (A2 – B1).

LINK is thematische opgebouwd. De interface van het programma is erg gebruikersvriendelijk, heel overzichtelijk. Het programma is snel te leren/begrijpen ook door minder computervaardige cursisten.

De versie voor laag- en middenopgeleiden heeft 20 thema’s. De versie voor hoogopgeleiden 15 thema’s.  Het zijn thema’s waar de cursist in het dagelijkse leven direct iets aan heeft. A0 – A2 bijvoorbeeld Boodschappen doen, Naar de dokter, Op de basisschool en A2 – B1 bijvoorbeeld Werken aan je toekomst, Communiceren op je werk, Zo blijf ik gezond.

Ieder thema bestaat uit subthema’s. Het thema Met de trein of met de bus start bijvoorbeeld met Een reis plannen. De subthema’s zijn onverdeeld in 7 taken. Het begint altijd met (1) Nieuwe woorden. De cursist kan zelf kiezen voor een steuntaal. Er zijn in totaal 16 steuntalen bijvoorbeeld Vietnamees, Farsi, Pools. Klikt de cursist op een woord uit de woordenlijst dan hoort hij het woord uitgesproken en hij ziet de vertaling in de gekozen taal.

De andere taken zijn (2) Luisteren of lezen, (3) Luisteropdracht of leesopdracht, (4) Routines oefenen, (5) Woorden oefening, (6) Verstaan en nazeggen en tot slot (7) Doe de taak. De opbouw is volgens het ABCD-model. Naast lees- en luistertaken wordt er ook veel geoefend met spreken en schrijven.

De andere subthema’s in dit thema zijn Mag ik u wat vragen?, Sorry, ik kom later en Wat gebeurt er in de bus? Hier zijn dezelfde taken uitgewerkt.

De docent kan volgen wat de cursist doet. De cursist kan ook zijn eigen resultaten bekijken. De weergave van de cursist en docent is bijna hetzelfde. De docent heeft naast de knoppen Thema’s, Grammatica, Uitspraak, Woordenboek, Voortgang (Resultaten bij de cursist), Berichten ook de knoppen Extra en Arrangeren.

Onder de knop Extra kun je een handleiding downloaden maar vind je ook tips voor bijvoorbeeld het inzetten van rollenspellen, het extra aandacht besteden aan uitspraak of woorden leren buiten de les stimuleren.

De docent kan de cursisten een individueel programma geven door thema’s aan of uit te zetten en toetsen klaar te zetten (arrangeren).

Er is ook een knop Grammatica. Grammatica kan onafhankelijk van de thema’s geoefend worden. Wel wordt er in de thema’s suggestie gedaan voor de te oefenen grammatica. Er worden nauwelijks grammaticale terminologieën gebruikt. De grammatica is verwerkt in lees- en luisterteksten.

Onder de knop Uitspraak vind je oefeningen met betrekking tot Klank, Woordaccent, Intonatie & zinsaccent, Verbonden spraak en Uitspraak & Spelling. Dit is net als de grammatica ook buiten de thema’s te gebruiken.

Er zijn twee LINK werkboeken A0 – A2 en A2 – B1. In de werkboeken staan de taken uit ieder subthema’s, de ‘Doe de taak’ (C en D opdrachten) zodat de cursisten deze oefeningen ook offline kunnen doen.

LINK is een heel complete methode met een duidelijke structuur die makkelijk aan te leren is. De cursisten krijgen veel woorden aangeboden en er wordt afwisselend geoefend met alle vaardigheden. De cursisten kunnen zelfstandig met LINK werken op de groeps- en slotopdracht na. De cursist krijgt na iedere oefening feedback (goed/fout) en kan de oefening dan nog eens doen. De resultaten zijn door de cursist en de docent te volgen.

Het leuke is dat je LINK zelf uit kunt proberen door bij Boom een proeflicentie aan te vragen.

Grammatica op A1-, A2-, B1- en B2-niveau

De Taalschool geeft de e-books Grammatica op A1-niveau, A2-niveau, B1-niveau en B2-niveau uit. De boeken zijn geschikt voor docent, vrijwilliger en cursist.

grammatica op A1-niveau

De opbouw van alle boeken is hetzelfde en bevat de geschikte grammatica voor het niveau:

 • Alle grammatica voor cursisten op A1-, A2-, B1- of B2-niveau + samenvattingen.
 • Een overzicht van veelgestelde vragen.
 • Een handig schema voor de vormen van het werkwoord.
 • Ruimte voor notities voor de docent en/ of cursist.
 • Een lijst met de grammaticale termen: Nederlands – Latijn.

In augustus is het eerste werkboek in deze reeks verschenen. Het werkboek hoort bij Alle grammatica op A1-niveau.

grammatica

Smartlappen huilen in de klas (… en snotteren thuis!)

Auteur Kim Koelewijn, verschenen bij Uitgeverij Boom, april 2019

Doelgroep: A2, voor iedereen vanaf 9 jaar

Smartlappen Er zijn liedjes geschreven over teleurstelling, schuldig voelen, boos en verdrietig zijn maar dit zijn meestal liedjes bedoeld voor volwassenen. Deze 10 smartlappen zijn speciaal geschreven voor iedereen vanaf 9 jaar. Ze zijn bedoeld als springplank om over emoties te praten en de specifieke woordenschat over gevoelens te oefenen.
Dit boek bevat:
* een korte uitleg over emoties in gemakkelijke taal;
* tips om over emoties te praten;
* de teksten van de liedjes met oefeningen;
* woordenlijst op onderwerp (emotie, angst moed, verrassing…) met meer dan 350 woorden en uitdrukkingen;
* toegang tot een website waar de tien liedjes te horen zijn en waar tips voor docenten te vinden zijn.

Klik voor meer informatie

Een ander leuk boek is Dichter bij Taal (mei 2018).
In dit boek, twintig kant-en-klare lessen die ontwikkeld zijn door masterstudenten van de opleiding Nederlands als tweede taal en meertaligheid aan de Universiteit van Amsterdam, onder leiding van Folkert Kuiken. In elke les staat weer een ander Nederlands gedicht of lied centraal, waaraan steeds een grammaticaal verschijnsel en een cultureel thema verbonden is. Met behulp van de oefeningen op de bijbehorende werkbladen kun je op een afwisselende en verfrissende manier werken aan het Nederlands van uw cursisten.

Klik voor meer informatie

Verhalenvertellers

Auteur Kaatje Dalderop, verschenen bij Uitgeverij Boom, mei 2019

Doelgroep: Beginnende lezers op Alfa B-niveau en NT2-cursisten op niveau A1

Verhalenvertellers  Het boekje bevat 20 verhalen, in twee versies. Eén versie voor taalleerders op A1 en één voor beginnende lezers op niveau Alfa B. Jonge mensen uit alle Irak, Syrië, Sudan, Eritrea, Sierra Leone en Bulgarije, delen hun dromen, hun avonturen, hun wensen en ook hun verdriet. De verhalen zijn in te zetten in de les om leesvaardigheid te trainen, de woordenschat uit te breiden, maar ook als gespreksstof om moeilijke onderwerpen zoals heimwee, gemis en ambitie te bespreken. Aan het eind van ieder verhaal staat de naam, leeftijd en het land van herkomst van de verteller.
De verhalen zijn geïllustreerd in kleur. De Alfa B teksten zijn in een groter font dan niveau A1. Het font is erg prettig leesbaar. Kaatje Dalderop is zelfstandig ontwikkelaar en adviseur in het NT2-veld.

Klik voor meer informatie

Een ander leuk boek (februari 2017) voor het verbeteren van de leesvaardigheid is Water bij de melk. Een boek met 20 volksverhalen voor volwassen NT2-leerders, oudere leerlingen en Nederlanders die beter willen lezen, te helpen om meer ‘vloeiend’ te lezen. De verhalen komen uit allerlei landen, worden op drie niveaus aangeboden (A, B en C) en kunnen uitnodigen tot gesprekken of vertellen van andere verhalen. Op de website kun je de MP3 van alle teksten downloaden.

Klik voor meer informatie


77 puntjes op de I Perfect Nederlands voor anderstaligen 

Auteur Emily Palmer, verschenen bij Uitgeverij Coutinho, april 2019.

Doelgroep: midden- en hoogopgeleide anderstaligen die het Nederlands als redelijk tot goed beheersen, van niveau B1 tot en met niveau C1 + van het ERK. Voor docenten NT2 is het een inspiratiebron voor nuttige opdrachten bij veelgemaakte fouten.

77 puntjes op de I Veel cursisten redden zich aardig in het Nederlands maar er zijn toch een aantal punten waar ze tegen aanlopen. Opvallend is dat dit vaak dezelfde punten zijn, ongeacht de moedertaal van de cursisten. Het zijn foutjes waar niemand ze (meer) op wijst of aspecten die ze nog niet helemaal beheersen. Dit is een boek waarin niet alleen regels te vinden zijn, maar vooral ook leuke, praktijkgerichte opdrachten met zinnen die cursisten in het dagelijkse leven tegenkomen en die ze zelf ook kunnen gebruiken. De onderwerpen, op niveau B1 of B2, en zelfs op niveau C1, zijn onderverdeeld in de categorieën grammatica, woordkeus en uitspraak. Er worden geen grammaticaregels op een rijtje gezet, het gaat niet alleen om het uitbreiden van de woordenschat of het verbeteren van de uitspraak. Het doel van het boek is om NT2-leerders actief te laten oefenen met onderwerpen waar ze nog moeite mee hebben, om zo hun Nederlands correcter, vloeiender en Nederlandser te laten klinken. Bij ieder onderwerp (artikel, adjectief, substantief, woordvolgorde, werkwoorden, verwijzen, ‘er’ en ‘het’, woordkeuze, uitspraak) staat een of meer praktische opdrachten.

Klik voor meer informatie


De juiste toon Zakelijk Nederlands voor anderstaligen

 Auteurs Roos Naeff & Saarein te Brake, verschenen bij Uitgeverij Coutinho, voorjaar 2019

Doelgroep: midden- en hoogopgeleide andertaligen vanaf niveau B1 die hun zakelijke communicatie in het Nederlands willen verbeteren. Het boek kan zelfstandig worden gebruikt, of in een cursus met een docent.

De juiste toon een methode Zakelijk Nederlands die niet zo zakelijk is. Want als de Nederlandse werknemer zich door iets kenmerkt, is het wel zijn of haar informele manier van communiceren. In dit boek staan taalhandelingen centraal, zoals: verzoeken, een voorstel doen, iets afwijzen, je verontschuldigen en positieve en negatieve feedback geven. Ook komen gesprekssituaties aan de orde, zoals: het woord nemen en houden, iemand onderbreken, iets herformuleren en een gesprek afronden. De auteurs geven voor iedere taalhandeling handige voorbeeldzinnen. Ook besteden zij aandacht aan vocabulaire, grammatica en cultuur. Ieder hoofdstuk bevat tal van spreek- en schrijfoefeningen om formuleringen te oefenen en in te slijpen.

Klik voor meer informatie

Dutch Grammar Support

Auteurs Marijke Huizinga en Yvonne Zevenbergen, verschenen bij Uitgeverij Boom, najaar 2018

Doelgroep: Hogeropgeleide cursisten met niveau A2, B1 of B2

Dutch Grammar Support Alle uitleg en instructies in het Engels. Het boek is zeer toegankelijk, goed individueel te gebruiken en naast elke lesmethode in de klas. Om rekening te houden met gebruikers die niet-native speaker zijn, is het Engels op A2-niveau gehouden. De informatie is per onderwerp geordend van niveau A2 tot en met B2. Er wordt informatie gegeven over vorm, betekenis en gebruik van grammaticale onderwerpen. Per onderwerp en per niveau worden 4 à 6 voorbeeldzinnen aangeboden, vanzelfsprekend in het Nederlands. Het bevat receptieve oefeningen waarmee gecontroleerd kan worden of de informatie begrepen is. Ook kan er een verbinding gemaakt worden met de grammatica in de moedertaal en is er een overzicht van veelgemaakte fouten die worden veroorzaakt door de eigen taal.

Klik voor meer informatie

 

Geregeld spreken Regels begrijpen, oefenen en doen

Auteurs Ditte Oost en Monique Schoorl, verschenen bij Uitgeverij Boom, najaar 2018

Doelgroep: Laagopgeleide beginners, niveau A1, A2

Meer tijd voor actief spreken in de les en toch de Nederlandse grammatica inslijpen bij de (laagopgeleide) cursisten? In de spreekmethode Geregeld spreken worden de basisregels van de Nederlandse taal uitgelegd en geoefend door middel van doelgerichte spreekoefeningen.

Het boek kan gebruikt worden naast alle methoden. Je kunt het onderwerp kiezen waaraan behoefte is bij de cursisten. De methode leert de cursisten stap voor stap eenvoudige regels van de Nederlandse taal toe te passen in het dagelijkse leven. Elke les bestaat uit vier onderdelen:

Stap 1: Begrijpen

De docent geeft voorbeelden, regels en instructie; cursisten zeggen na. Hier wordt ook de 123-methode toegepast, een systeem om cursisten zonder complexe grammaticale termen de Nederlandse woordvolgorde uit te leggen.

Stap 2: Oefenen

De cursist gaat aan de slag met praatplaten en oefeningen, en gaat van geleide naar minder geleide opdrachten. Cursisten werken continu, veelal in duo’s, lezen elkaar voor en zeggen na.

Stap 3: Doen

Als de informatie voldoende begrepen wordt en er genoeg geoefend is, krijgen de cursisten vrijere oefeningen waarin ze het geleerde moeten gaan toepassen. De les wordt afgerond met een spontane spreekoefening.

Stap 4: Herhalen

Iedere les wordt er een aantal oefeningen als huiswerk opgegeven om thuis alles nog een keer te herhalen en de nodige kilometers te maken.

Je kunt kiezen uit 28 onderwerpen/lessen, bijvoorbeeld: ik kan het werkwoord hebben goed gebruiken, ik kan een vraag maken, ik kan vertellen wat ik heb gedaan, ik kan antwoord geven met als, ik kan mijn menig geven.

Klik voor meer informatie

Het Grote spellenboek voor Anderstaligen deel 1

Auteur Jenneke de Nerée, verschenen bij Uitgeverij VanDorp Educatief, 3de druk november 2018

Het Grote Spellenboek bestaat uit 30 spellen die voornamelijk gericht zijn op spreekvaardigheid en woordenschat. Ook wordt grammatica op speelse wijze geoefend. Het is speciaal ontwikkeld voor anderstaligen vanaf niveau A1 die op een speelse manier met de Nederlandse taal aan de slag willen. De spellen zijn afwisselend wat betreft vorm, inhoud en moeilijkheidsgraad. Het boek kan ingezet worden tijdens de NT2-les als afsluiting van een onderwerp of juist tussendoor of als opwarmer. Ook vrijwilligers kunnen het boek gebruiken. De activiteiten zijn o.a. bingo, memory, kwartet, bordspel, uitbeelden, raden, rollenspel.

Klik voor meer informatie. Facebooktwitter
One Comment

Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.