Interessante en/of recent verschenen NT2-uitgaven

In deze blog zal ik een (korte) beschrijving geven van interessante en/of recent verschenen NT2-uitgaven (boeken en methodes) van verschillende uitgevers. Heb je een tip over een uitgave laat dan onderaan deze blog een bericht achter zodat ik (eventueel) de uitgave kan toevoegen.

Praktijkboek NT2

Handleiding taal en inburgering

Auteurs: Margreet Verboog, Damayanti Gunawan, Indrawati Gunawan. Zij benaderen de veranderingen in het NT2 vak vanuit hun eigen discipline: het beleid, de praktijk en de taalverwerving.

Doelgroep: docenten NT2, niet alleen voor docenten van de inburgeringslessen.

In januari 2022 gaat de nieuwe inburgeringwet in. Hierdoor verandert er veel, de taaleis gaat naar B1 en het doel wordt arbeidsparticipatie. Het Praktijkboek NT2 brengt je als docent NT2 op de hoogte van de nieuwe inburgering en het vak van de NT2-docent in brede zin. Waar de wetten, regels en voorschriften veranderen, blijft de kern hetzelfde: mensen met een zeer diverse achtergrond helpen met taal verwerven en participeren in de samenleving.

Als docent krijg je door de nieuwe inburgeringswet echter meer te maken met: nieuw beleid, nieuwe vaardigheden, buitenschools leren, het begeleiden van vrijwilligers, digitale platforms en leermiddelen.

In dit complete, overzichtelijke praktijkboek vind je wat je als docent NT2 nodig hebt om effectief les te geven,

Het boek heeft twaalf hoofdstukken, zoals o.a. wettelijke kaders rond de inburgering, de docent in de nieuwe inburgering, taalniveaus, portfolio’s en examens, taal gericht op werk, alfabetisering, de rol van de docent bij het begeleiden van de leerders, woordenschat leren en verwerven. In bepaalde hoofdstukken staan werkvormen voor de les of praktijkopdrachten.

Je krijgt antwoord op vragen als:

 • Wat is het leerdoel van je cursist en welke woordenschat heeft iemand daar voor nodig?
 • Hoe ontwikkel je zelfstandige leervaardigheid?
 • Wat staan we toe en wat willen we in de les? 

Kortom een vrij compleet boek om je te helpen voorbereiden op de nieuwe inburgeringswet.

Verder vind ik een pluspunt dat omdat in het NT2-onderwijs alles nogal snel verandert er daarom tussentijdse veranderingen zullen worden bijgehouden op de website, totdat er een nieuwe druk van het boek verschijnt.

Unmute

Activerende didactiek voor de online taalles

Auteurs: Masja Mesie en Alie Kammenga

Doelgroep: Docenten Nederlands, NT2 en vreemde talen

Hoe kun je als docent een goede online taalles geven en organiseren? Hoe houd je je leerlingen actief en bij de les als je op afstand lesgeeft? In het 70 pagina’s tellende boekje Unmute staan twintig werkvormen voor de taallessen waarbij betekenisvol leren voorop staat en waar het online werken iets extra’s toevoegt.

Net als bij fysieke lessen wil je bij online lessen de belangstelling van cursisten/leerlingen wekken. Alle in dit boek beschreven werkvormen zijn erop gericht om de cursist/leerling in interactie te activeren en om het leren in beeld te brengen, zonder dat het de docent veel extra voorbereidingstijd kost. De werkvormen zijn naast een taalmethode te gebruiken.

De opbouw van het boek is volgens het vierstappenmodel:

 1. Starter
 2. Kop
 3. Romp
 4. Staart

Het blijkt dat cursisten/leerlingen de informatie die tijdens de eerste en de laatste tien minuten van de les wordt gegeven het best onthouden. Belangrijk is het dus om bij de start van de les direct zowel contact te maken als verbinding te leggen met de inhoud van de les. In het deel Starter van het boek vind je werkvormen die je eenvoudig kunt uitvoeren in de online les zodat je de leerlingen/cursisten direct vanuit hun eigen leefomgeving bij de les kunt betrekken.

Het leerdoel komt in de kop van de les aan bod. Wat kan de leerling/cursist straks beter dan aan het begin van de les? In de werkvormen in het deel kop worden de leerlingen geactiveerd door de leerdoelen door de docent of door de leerling/cursist zelf te laten bepalen. De werkvormen kunnen voor leerlingen/cursisten van alle niveaus worden ingezet, rekening houdend met dat de leeromstandigheden van een leerling/cursist op A1 anders zijn dan die van een leerling/cursist vanaf B1. Leerdoelen en succescriteria helpen de docent en de leerling/cursist om de vooruitgang in het leren zichtbaar te maken en te checken.

De romp beslaat het grootste deel van de les. Leerlingen/cursisten gaan doelgericht aan het werk, al dan niet met ondersteuning van de docent. Hier worden voorbeelden van werkvormen beschreven rond de vijf taalvaardigheden op verschillende taalniveaus, waarbij zowel het ERK-niveau voor het leren van een vreemde (of tweede) taal, als het F-niveau uit het Referentiekader taal aangegeven wordt.

Tot slot is het belangrijk in de staart goed af te sluiten. Je komt terug op de taaldoelen die gesteld zijn in de kop. Wat is er in deze les geleerd? Ook kun je stilstaan bij bepaald gedrag dat je hebt gezien op je scherm, het naleven van de afgesproken regels, maar ook doorzettingsvermogen, plannen, etc. Let er op dat je de leerling/cursist bij naam noemt, hierdoor voelen zij zich ‘gezien’.

Hoe het taalonderwijs er in de toekomst uit gaat zien zal de tijd leren. Verschillende verschijningsvormen nemen toe, blended leren, hybride leren en leertrajecten NT2. Bij het ontwerpen van een nieuw evenwichtig taalprogramma waarbij je naast fysieke taallessen, leerlingen/cursisten plaats- en tijdonafhankelijk laat leren, kunnen de werkvormen uit Unmute goed van pas komen.

Beren op de weg

Verhalen voor mensen die Nederlands leren lezen

Auteurs: Jeanne Kurvers, Merel Borgesius, Kaatje Dalderop, Willemijn Stockmann

Doelgroep: Volwassen NT2-leerders, oudere ISK- en OKAN-leerlingen, en voor Nederlanders die hun leesvaardigheid willen verbeteren.

Als je een nieuwe taal leert, en zeker als je voor het eerst in je leven leert lezen, is veel oefenen belangrijk. Daarvoor heb je als docent aansprekende teksten nodig op het niveau van de beginnende taalleerder. In het boek Beren op de weg staan verhalen uit het oude Griekenland, Turkije, Rusland, Argentinië, Eritrea, Marokko, Syrië, Irak, Iran, Indonesië en Suriname.

Van elk verhaal staan er drie versies in het boek, op drie niveaus nl.

 • A- versie is kort, met weinig woorden in een zin en zoveel mogelijk eenlettergrepige woorden met zo min mogelijk medeklinkercluster, Alfa A niveau.
 • B-versie, de zinnen zijn iets langer en er komen meer clusters voor, Alfa B niveau.
 • C-versie is bedoeld voor wat meer gevorderde lezers, Alfa C niveau.

Het boek bevat naast de ‘gewone’ vertelvorm ook beeldverhalen, dialoogteksten en gedichten. Ondersteuning door beeld, rijm en ritme zorgt ervoor dat de tekst toegankelijk is en prettig om te lezen voor mensen die voor het eerst lezen, maar zeker ook interessant voor mensen die al in een ander schrift kunnen lezen en schrijven.

Wil je meer weten over lezen in de NT2 les? Lees dan de blog Wat kun je doen met het lezen van verhalen in de NT2 les?

Eerder is al het boek Water bij de melk verschenen, 20 volksverhalen op drie niveaus (Alfa A, B en C). De verhalen in dit boek zijn afkomstig uit o.a. Suriname, Turkije, China, Kazachstan, Australië, Marokko, Indonesië, Eritrea en Nederland. Deze verhalen zijn allemaal ingesproken en staan samen met lessuggesties online.

Impact op afstand

Online lesgeven in het hoger onderwijs

Auteur: Brigit Kolen

Doelgroep: docenten die hun onderwijs willen/moeten digitaliseren

NT2 uitgave

Ook al is de ondertitel van Impact op afstand, online lesgeven in het hoger onderwijs is de informatie uit het boek zeer goed toe te passen in het NT2-onderwijs. Online lesgeven is meer dan het ‘oude’ onderwijs via een scherm geven. In het boek word je uitgelegd hoe je met minimale inzet maximale effecten kunt bereiken. Je krijgt o.a. antwoord op de vragen als Waar begin je? Hoe zorg je ervoor dat cursisten de juiste begeleiding krijgen? Hoe houd je je cursisten in beeld, ook wanneer ze hun camera uitgeschakeld hebben? Welk middel zet je wanneer in? Hoe zorg je voor interactie tijdens online lessen? Hoe bied je cursisten structuur? Het boek is aan te bevelen voor docenten die wel en niet handig zijn met de nieuwste snufjes.

Het boek bestaat uit drie delen

In deel 1 Voor je begint, krijg je tips over thuiswerken, maar ook nettiquette (online etiquette), privacy voor en achter de schermen, studiemateriaal, motivatie en leereffectiviteit.

In deel 2 De juiste tool voor het juiste doel, wordt in het hoofdstuk Informatie overbrengen geleerd hoe je kennisclips, podcasts, infographics en hand-outs maakt. Hoe je informatie overbrengt en verwerkt en hoe je interactie oproept.

Deel 3 is gewijd aan Een blended lesprogramma. Hoe integreer je alles uit voorgaande delen in je lesprogramma? Hoe richt je je online omgeving in? Besproken worden de lesvoorbereiding, lesstart, kern van de les, lesafsluiting en toetsing. Je krijg inspiratie voor werkvormen, verwerkingsopdrachten, feedbackwerkvormen en toetsvormen.

Er kan meer online dan je denkt, en als je weet welke tools je kunt inzetten, wordt het vanzelf makkelijker om op afstand net zoveel impact te hebben als in een fysieke les.

In de bijlagen vind je 3 stroomschema’s die je helpen bij het maken van keuzes voor:

 • Stroomschema 1: Synchroon (online of fysiek) of asynchroon?
 • Stroomschema 2: Welke tool bij welk doel?
 • Sroomschema 3: Mag ik deze app gebruiken?

In het boek wordt niet ingegaan hoe digitale omgevingen als Zoom, MS Teams, Google Classroom en Canvas werken.

Online vind je nog een toolregister van de applicaties uit het boek, voorbeelden van visuals, een kennisclip en een paar formulieren die bij werkvormen kunnen worden gebruikt.

Ook al wordt er in de ondertitel gezegd dat het boek bedoeld is voor ‘online lesgeven in het hoger onderwijs’, is zo goed als alle informatie prima toe te passen op het NT2-onderwijs. Wat mij betreft is dit een heel nuttig en handig boek om het online lesgeven (nog meer) onder de knie te krijgen en interessant en interactief te maken/houden.

De herziene versie De Opmaat

Auteurs: Maud Beersmans, Wim Tersteeg

Doelgroep: Hoogopgeleid cursisten met een goede beheersing van het Engels of een andere moderne vreemde taal, bekend met grammaticale (Latijnse) termen, NT2 niveau van 0 naar A2.

NT2

De Opmaat 2020 is een herziene versie van de in 2009 verschenen De Opmaat. Wat direct opvalt is dat er kleur in het boek is gebruikt en dat de tekeningen veel moderner zijn. Door het hele boek is kleur gebruikt daar waar het een meerwaarde heeft en dat maakt het boek veel prettiger om mee te werken.

Ook in de herziene versie spelen nog steeds Willem en Mila de hoofdrol, nu in 9 in plaats van 10 thema’s. Het 10de thema voegde ook niet zoveel toe aan de methode. Het grammaticale onderwerp uit thema 10 is toegevoegd aan thema 9.

Hetzelfde gebleven is de volgorde van de thema’s, de grammaticale leerlijn, de taalhulp. Achter in het boek vind je nog steeds een lijst grammaticale termen, uitleg van de in de thema’s behandelde grammatica met extra oefeningen en een lijst met onregelmatige werkwoorden.

Wat is anders? Bij de spreekoefening de Taalhulp is een extra oefening toegevoegd, ook zijn er meer schrijfoefeningen met grotere variatie zoals zinnen afmaken maar ook een reactie versturen op een mail, appje of het invullen van een formulier. De leesteksten zijn geïntegreerd in de thema’s en functioneler.

Op de website zijn o.a. de antwoorden en de audiobestanden te vinden. Bovendien zijn er online woordenlijsten te downloaden. Online is er te oefenen met luisteren, woorden en zinnen en grammatica en je vindt er flashcards.

Heel nieuw zijn de buitenschoolse opdrachten in het docentendeel. Per thema zijn er 2 à 3 buitenschoolse opdrachten met didactisch tips. De opdrachten worden in de les voorbereid, de uitvoering vindt plaats buiten de les en in de les kunnen de reflectie vragen worden gemaakt.

Per thema is er de mogelijkheid woordenschat, grammatica en schrijven te toetsen. Lezen wordt niet bij ieder thema getoetst.

De herziene versie van De Opmaat is een aantrekkelijke, volledige, interessante methode en een hele goede opvolger van De Opmaat 2009.

Werkboek Grammatica op B2-niveau

grammatica werkboek

Bij De Taalschool is in de serie van Grammatica boeken op A1-, A2-, B1- en B2-niveau, naast de al eerder verschenen werkboeken op A1-, A2 en B1-niveau nu ook het werkboek op B2-niveau verschenen.
Het werkboek bevat meer dan 200 grammatica-oefeningen gebaseerd op het ERK en het ABCD-model van Neuner. De antwoorduitgave volgt binnenkort. Verderop deze blogpagina vind je alle informatie over deze serie van de De Taalschool.

LINK digitale, functionele en praktische NT2-lesmethode

LINK
LINK

Naast de onderstaande versies van Link is er nu ook, weer in samenwerking met VU-NT2, een nieuwe versie namelijk Link+ op de markt gekomen. Link+ is voor hoogopgeleide anderstaligen, niveau 0 – A2. Het bevat 20 thema’s waarin 4 taken staan. De thema’s zijn o.a Hoe reis jij?, Waar heb je die laptop gekocht?, Wat gaan we doen?, Ik zoek werk, We gebruiken het iedere dag. Er wordt geoefend met alle vaardigheden. De taken zijn reële taaltaken. Er worden 2.000 woorden aangeboden, 100 woorden per thema, 25 per taak, cumulatief opgebouwd. Online is er een uitgebreide grammaticatrainer. De methode is compleet digitaal, het werkboek is voor de computerloze dag.

NT2

Auteur samenwerking tussen Boom en VU-NT2

Doelgroep: er is een versie voor laag- en middenopgeleide cursisten (A0 – A2) en er is een versie voor hoogopgeleide cursisten (A2 – B1).

LINK is thematische opgebouwd. De interface van het programma is erg gebruikersvriendelijk, heel overzichtelijk. Het programma is snel te leren/begrijpen ook door minder computervaardige cursisten.

De versie voor laag- en middenopgeleiden heeft 20 thema’s. De versie voor hoogopgeleiden 15 thema’s.  Het zijn thema’s waar de cursist in het dagelijkse leven direct iets aan heeft. A0 – A2 bijvoorbeeld Boodschappen doen, Naar de dokter, Op de basisschool en A2 – B1 bijvoorbeeld Werken aan je toekomst, Communiceren op je werk, Zo blijf ik gezond.

Ieder thema bestaat uit subthema’s. Het thema Met de trein of met de bus start bijvoorbeeld met Een reis plannen. De subthema’s zijn onverdeeld in 7 taken. Het begint altijd met (1) Nieuwe woorden. De cursist kan zelf kiezen voor een steuntaal. Er zijn in totaal 16 steuntalen bijvoorbeeld Vietnamees, Farsi, Pools. Klikt de cursist op een woord uit de woordenlijst dan hoort hij het woord uitgesproken en hij ziet de vertaling in de gekozen taal.

De andere taken zijn (2) Luisteren of lezen, (3) Luisteropdracht of leesopdracht, (4) Routines oefenen, (5) Woorden oefening, (6) Verstaan en nazeggen en tot slot (7) Doe de taak. De opbouw is volgens het ABCD-model. Naast lees- en luistertaken wordt er ook veel geoefend met spreken en schrijven.

De andere subthema’s in dit thema zijn Mag ik u wat vragen?, Sorry, ik kom later en Wat gebeurt er in de bus? Hier zijn dezelfde taken uitgewerkt.

De docent kan volgen wat de cursist doet. De cursist kan ook zijn eigen resultaten bekijken. De weergave van de cursist en docent is bijna hetzelfde. De docent heeft naast de knoppen Thema’s, Grammatica, Uitspraak, Woordenboek, Voortgang (Resultaten bij de cursist), Berichten ook de knoppen Extra en Arrangeren.

Onder de knop Extra kun je een handleiding downloaden maar vind je ook tips voor bijvoorbeeld het inzetten van rollenspellen, het extra aandacht besteden aan uitspraak of woorden leren buiten de les stimuleren.

De docent kan de cursisten een individueel programma geven door thema’s aan of uit te zetten en toetsen klaar te zetten (arrangeren).

Er is ook een knop Grammatica. Grammatica kan onafhankelijk van de thema’s geoefend worden. Wel wordt er in de thema’s suggestie gedaan voor de te oefenen grammatica. Er worden nauwelijks grammaticale terminologieën gebruikt. De grammatica is verwerkt in lees- en luisterteksten.

Onder de knop Uitspraak vind je oefeningen met betrekking tot Klank, Woordaccent, Intonatie & zinsaccent, Verbonden spraak en Uitspraak & Spelling. Dit is net als de grammatica ook buiten de thema’s te gebruiken.

Er zijn twee LINK werkboeken A0 – A2 en A2 – B1. In de werkboeken staan de taken uit ieder subthema’s, de ‘Doe de taak’ (C en D opdrachten) zodat de cursisten deze oefeningen ook offline kunnen doen.

LINK is een heel complete methode met een duidelijke structuur die makkelijk aan te leren is. De cursisten krijgen veel woorden aangeboden en er wordt afwisselend geoefend met alle vaardigheden. De cursisten kunnen zelfstandig met LINK werken op de groeps- en slotopdracht na. De cursist krijgt na iedere oefening feedback (goed/fout) en kan de oefening dan nog eens doen. De resultaten zijn door de cursist en de docent te volgen.

Het leuke is dat je LINK zelf uit kunt proberen door bij Boom een proeflicentie aan te vragen.

Verstaanbaar Nederlands in zeven stappen

Klanken en prosodie voor het NT2-onderwijs

Auteur: Marieke Goedegebure

Doelgroep: Verstaanbaar Nederlands in zeven stappen is bedoeld voor iedereen die lesgeeft aan anderstaligen en op een gestructureerde en effectieve manier wil oefenen met de uitspraak van het Nederlands.

NT2

Het doel van het boek Verstaanbaar Nederlands in zeven stappen is om de NT2-docent meer grip te geven op het uitspraakonderwijs, door het aanbieden van begrijpelijke informatie en een duidelijk stappenplan. Bij het aanleren van een goede uitspraak komt heel wat meer kijken dan alleen ‘papegaaien’. Dit boek is niet primair gericht op het leren van de juiste articulatie-standen, maar op het leren gebruiken van de Nederlandse woordstructuur, klemtoon, ritme, intonatie en klankcombinaties in de woorden en zinnen die de anderstalige kan gebruiken. Het kan gebruikt worden naast elke lesmethode.

Er zijn 7 hoofdstukken: 1 De basis: Lettergrepen en klanken; hoofdstuk 2 Klemtoon; hoofdstuk 3 Spreekritme; hoofdstuk 4 Intonatie; hoofdstuk 5 Verbonden spraak; hoofdstuk 6 Klinkers en tweeklanken; hoofdstuk 7 Medeklinkers en clusters.

Als NT2-docent word je stap voor stap door het materiaal geleid en krijg je bij elk onderdeel tips om de cursist bij te sturen zoals lees de instructies hardop en neurie, fluit en tik mee!

Online staan er heel veel oefeningen zoals verschillende letterkennisoefeningen, veel luister- en uitspraakoefeningen, spelletjes, speciale werkbladen voor cursisten, een liedjeslijst, bijvoorbeeld ‘Klinkers en tweeklanken: Paul de Leeuw – Ik heb je lief’ en verder nog ondersteunend materiaal, bijvoorbeeld bijstuuroefeningen, overzicht van kapstokwoorden en -zinnen.

Focus op cultuur

Basisboek voor NT2-docenten en taalvrijwilligers

Auteur: Alice van Kalsbeek

Doelgroep: docenten, begeleiders, buddy’s, taalcoaches, taalmaatjes, vrijwilligers in taalcafés, et cetera.

Focus op cultuur geeft inzicht in de relatie tussen taal en cultuur en reikt docenten handvatten aan om taalleerders bewust te maken van die relatie. Vragen die in het boek aanbod komen zijn: Wat bedoelen we als we het over cultuur hebben? In hoeverre word je beïnvloed door je eigen cultuur? Door welke bril kijk je naar de wereld, naar anderstaligen? Op welke manier zijn taal en cultuur verweven? Heeft de culturele achtergrond invloed op de relatie tussen docent en cursist?

Het belangrijkste doel van Focus op cultuur is dat de docent een antenne ontwikkelt voor de rol van cultuur in communicatie met anderstaligen en in het lesmateriaal: Welke cultuurbepaalde elementen zitten er in een tekst? Wat is de oorzaak van een misverstand in de communicatie? Je moet je hiervoor bewust zijn van je eigen culturele bagage: door welke bril kijk je zelf?

Het boek bestaat uit tien hoofdstukken, gegroepeerd in vier blokken: 

Wat is cultuur?

 • 1 Aspecten van cultuur
 • 2 Cultuur: zichtbaar en onzichtbaar

Cultuur en communicatie

Cultuur en taal

 • 5 Woorden
 • 6 Gesprekken
 • 7 Teksten

Cultuur en NT2-onderwijs

 • 8 Het onderwijs
 • 9 De didactiek
 • 10 De docent, de cursist, het lesmateriaal

De hoofdstukken zijn allemaal op dezelfde manier opgebouwd: een theoretisch gedeelte, een gedeelte over de lespraktijk en een verhaal. Bij ieder onderdeel zijn enkele vragen opgenomen waarmee je kunt reflecteren op een tekst, op je eigen gedrag of op je eigen praktijk,

Focus op cultuur vormt een tweeluik met Focus op taal. Beide boeken zijn bedoeld voor (beginnende) docenten en vrijwilligers die werken met anderstaligen. Ieder boek focust op een van de twee pijlers van NT2-onderwijs: de taal en de cultuur. Focus op taal biedt basiskennis over taal leren, het taalsysteem en het taalonderwijs; in Focus op cultuur staat cultuur in het taalonderwijs centraal.

NT2-cahier Mondelinge taalvaardigheid

Er is weer een cahier verschenen in de serie NT2-cahiers. NT2-cahier Mondelinge taalvaardigheid, een praktische aanpak van de lessen in luister-, spreek-, en gespreksvaardigheid, is het twaalfde cahier verschenen in deze reeks.

Iedereen weet dat de beste manier om een taal te leren is ‘vooral veel praten’. In het bijzonder in de beginfase is spreek- en gespreksvaardigheid voor de meeste cursisten het lastigste onderdeel van tweedetaalverwerving. Tijdens de lessen is het niet makkelijk om alle cursisten oefenmogelijkheden en aandacht te geven om spreek- en gespreksvaardigheid te oefenen. In dit cahier bespreekt Fros van der Maden haar systematische, praktische aanpak om cursisten efficiënt te trainen in mondelinge taalvaardigheid. In de inleiding van het cahier begint zij met het beschrijven van het kader voor haar aanpak van mondelinge taalvaardigheid. De volgende vijf hoofdstukken zijn Gesprekssoorten, Een praktische didactiek voor mondelinge taalvaardigheid, Lessen voorbereiden in vier stappen, Tijdens de les, Aandachtspunten bij mondelinge taalvaardigheid.

Op www.nt2school.nl vind je twee voorbeelduitwerkingen van lessen: een les over een taalhandeling (contact leggen) en een les over een gesprek (het adviesgesprek) inclusief de bijbehorende audiofragmenten en een voorbeeld van een peerassessment-formulier.

Dit cahier maakt deel uit van de reeks NT2-cahier. Deze reeks vormt een gereedschapskist voor (beginnende) NT2-docenten waarmee zij kunnen zorgen voor een professionelere aanpak van hun alledaagse lespraktijk. Eerder zijn verschenen:

 • Muziek maken in de les
 • Taalkit voor docenten
 • Buitenschools leren
 • Creatief schrijven
 • Differentiëren
 • Films in de les
 • Grammatica
 • Klassenmanagement
 • Uitspraak en spelling
 • Theater in de les
 • Meer doen met lezen
Klik hier voor de eerder verschenen cahiers.

Woordenschat voorbereiding op het NT2 I

Bij de Taalschool is deel 1 van de vijfdelige serie woordenschat voorbereiding op het Staatsexamen I verschenen. De hele serie bevat alle woorden die de cursist moet kennen voor het Staatsexamen I.

De woorden komen minstens 7 keer terug. Ze zijn verwerkt in de fases van het woordleerproces: voorbewerken – semantiseren – consolideren – controleren. Er hoort een woordenschriftje bij dit boek. In dit woordenschriftje vult de cursist zelf woorden in die hij tegenkomt in de teksten van dit boek maar niet in de woordenlijsten staan. Achterin het woordenschriftje staan een aantal oefeningen die de cursist zelfstandig kan uitvoeren om de woorden te herhalen. Alle woordenlijsten van dit boek zijn te downloaden via de website van de Taalschool.

NT2-cahier Muziek maken in de les

NT2-cahiers

In de reeks NT2-cahiers is een nieuwe uitgave verschenen, nl Muziek maken in de les met liedjes en riedels de uitspraak en intonatie van uw (alfa) NT2-cursisten verbeteren. In deze weer overzichtelijke uitgave vind je telkens in 11 hoofdstukken twee verschillende versies taalriedels of liedjes, een gezongen (geriedelde) versie en een instrumentale versie. Bij elk lied en riedel hoort een liedjestekst met eventueel ook de passende toonaard en gitaar- of piano-akkoorden. Met de code voor in het boek kun je audiotracks en werkbladen met schriftelijke opdrachten downloaden. De opbouw in dit cahier is van receptief naar productief, het ABCD-model volgens Neuner. In ieder hoofdstuk staan het taalniveau, de tijdsduur en de leerdoelen. Verder wordt aangegeven wat je nodig hebt en de werkwijze. Als docent kun je makkelijk met de lesideeën aan de slag en hoef je niet super muzikaal te zijn.

Wil je weten hoe je muziek kunt inzetten in je lessen, lees dan de blog Muziek en poëzie in de NT2-les.

Online lesgeven? Hoe dan?

online

Bij de Taalschool is het e-book  Online lesgeven? Hoe dan? Een handleiding voor de NT2-docent verschenen. In dit e-book wordt eerst ingegaan op de didactiek bij online lessen, worden er werkvormen geboden voor het nakijken van huiswerk. Welke werkvormen gebruik je vooruitkijken of terugkijken? Hoe differentieer je in de online les. Het boek bevat werkvormen voor grammatica, leesvaardigheid, luistervaardigheid, spreekvaardigheid en woordenschat. Wil je het boek vast inkijken dan kun je hier vast 10 werkvormen voor de (online) woordenschat downloaden.

Werkboek Grammatica op B1-niveau

Bij De Taalschool is in de serie van Grammatica, boeken op A1-, A2-, B1- en B2-niveau naast de al eerder verschenen werkboeken op A1- en A2-niveau is nu ook het werkboek op B1-niveau verschenen.
Het werkboek bevat meer dan 200 grammatica-oefeningen gebaseerd op het ERK en het ABCD-model van Neuner. De antwoorduitgave volgt binnenkort. Verderop deze blogpagina vind je alle informatie over deze serie.

Taal in beeld

45 taalgerichte werkvormen bij beeldmateriaal

Auteur: Masja Mesie, Guus Perry, Marieken Pronk

Doelgroep: voor iedere (aankomende) taaldocent in vreemdetalenonderwijs, Nederlands en Nederlands als tweede taal.

Eén beeld zegt meer dan duizend woorden‘, met dit citaat begint het voorwoord. In veel methodes worden beelden gebruikt ter illustratie of als aandachtstrekker maar minder doelbewust om taal te ontlokken. De auteurs van Taal in beeld geven aan dat met zorg gekozen beeldmateriaal een prikkel kan zijn voor ‘verwondering’, de ‘stille kracht’ achter leren. In de inleiding van het boek lees je over het tienerbrein en de invloed van de beeldcultuur op het leren. Kinderen en tieners houden van nieuwigheid. Iemand die nieuwsgierig is leert beter, onthoudt meer en ontwikkelt zich beter.

Beelden kunnen de motivatie en nieuwsgierigheid vergroten. In het boek Taal in beeld zijn 45 eigentijdse oefeningen opgenomen die docenten in hun lessen kunnen gebruiken om leerlingen met beelden te prikkelen, nieuwsgierig te maken en taal uit te lokken.

De in Taal in Beeld gebruikte werkvormen zijn:

 • Actief kijken – stilstaand beeld
 • Actief produceren – stilstaand beeld
 • Actief kijken – bewegend beeld
 • Actief produceren – bewegend beeld

Elke werkvorm start met een beschrijving van de basiswerkvorm, gevolgd door verschillende variaties in bijvoorbeeld een ander taalniveau of waarmee een andere vaardigheid wordt geoefend.

Bij het boek hoort een website waar de bij de werkvorm passende links of tools te vinden zijn.

NT2-Cahier Theater in de Les

Vergroot de spreekdurf met spelvormen uit de theatersport.

NT2 cahier

Auteur: Annette Noordzij

Doelgroep: Er zijn oefeningen vanaf A0 tot B1. Te gebruiken door beginnende en gevorderde docenten.

In de reeks NT2-cahiers is het NT2-Cahier Theater in de Les verschenen. De Cahiers over onderwerpen als Buitenschools Leren, Creatief Schrijven, Taalkit voor docenten, Grammatica zijn dunne boekjes met veel praktische informatie om in een korte tijd iets te leren over het onderwerp. Bij alle cahiers zitten oefeningen, op de website en in het cahier. Verder worden er door Uitgeverij Boom bij een aantal cahiers webinars aangeboden.

NT2 docent Annette Noordzij doet aan theatersport. Theatersport is improvisatietheater in twee teams, een wedstrijd om het spelen van de beste scènes. Door de spelletjes worden de cursisten uitgedaagd om te spreken. De combinatie van spel en improvisatie zorgt er vaak voor dat de drempel om te spreken lager wordt. Ze vergeten dat ze geen fouten willen maken maar gaan op in het spel.

In het Cahier worden heldere tips gegeven voor het begeleiden van de spelletjes. Ook worden de zes stappen voor het opbouwen van een verhaal uitgelegd. De spelletjes zijn onderverdeeld in 1. Voorstellen, 2.Associëren, 3. Snelheid, 4. Werkwoorden, 5 Verhaal maken. Iedere onderdeel heeft spelletjes op verschillende niveaus.

In het cahier staan 35 spelletjes. Op website vind je nog tien extra spelletjes en video’s waarin spelletjes door acteurs worden uitgebeeld.

In de Startblokken en Op naar de Eindstreep

Beide bovenstaande boeken zijn speciaal voor Duitstaligen en verschenen als herziene uitgave bij uitgeverij Coutinho.

In de Startblokken

Auteur: Berna de Boer, Margaret van der Kamp, Birgit Lijmbach

Doelgroep: beginnersmethode voor hoogopgeleide Duitstaligen tot A2

De Nederlandse en Duitse taal lijken op elkaar. In In de Startblokken komen de opvallende verschillen in grammatica en woordkeus tussen het Nederlands en het Duits expliciet aanbod. Ook worden de overeenkomsten optimaal ingezet. Het boek begint met een ‘Hinweise zur Nutzung dieses Buches’.

Er zijn 15 hoofdstukken over dagelijkse situaties, bijvoorbeeld In het café, Op de markt, Bij de huisarts. Ieder hoofdstuk bevat woordenlijsten waarin afwijkende lidwoorden zijn gemarkeerd, grammatica(oefeningen), spreek- en schrijfopdrachten. Er is een let op-icoon om aan te geven waar Nederlands en Duits van elkaar afwijken wat betreft grammatica en woordkeus. Ook is er een website met oefeningen, gatenteksten, intensieve luisterteksten, liedjes en filmpjes.

Wat is er in deze herziene versie anders dan de oude versie?

 • De hoofdstukken zijn teruggebracht tot 15. Er zijn wel 2 nieuwe thema’s opgenomen nl In de sportschool en Thuis.
 • Nieuwe dialogen en afwisselende opdrachten.
 • Reflectie- en praktijkopdrachten.
 • Uitspraak video’s op de website.

Op naar de Eindstreep

Auteur: Katja Verbruggen, Marjet Tamse

Doelgroep: hoogopgeleide Duitstaligen van A2 naar B2

Er zijn 12 hoofdstukken waarin een Nederlandse provincie en een thema centraal staat, bijvoorbeeld Architectuur, Geschiedenis, Handel en economie. Elk hoofdstuk is opgebouwd uit 3 delen: voorbereiden (nieuwe woordenschat), uitvoeren (alle vaardigheden) en oefenen. De opdrachten bij voorbereiden en oefenen kunnen de cursisten zelfstandig doen maar de meeste opdrachten bij uitvoeren zijn bedoeld om samen te doen. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met het inslijpen van grammatica en woordenschat en het schrijven van een tekst. Met de code in het boek heb je 24 maanden toegang tot online studiemateriaal.

Wat is er in deze herziene versie anders dan de oude versie?

 • De hoofdstukken en teksten zijn grondig aangepast.
 • De opbouw van de hoofdstukken is aangepast.
 • De woordenlijsten staan in Quizlet.
 • Ook het online materiaal is volledig herzien.

Zichtbaar Nederlands
Grammatica NT2

Auteur:  Bas van der Ham

Doelgroep: midden- en hoogopgeleidenieder hoofdstuk biedt informatie aan op verschillende taalniveaus (A1 tot B2)

Ik gebruik de site Zichtbaar Nederlands.nl Visuele grammatica regelmatig als uitleg of als aanvulling op mijn uitleg van een grammaticaal onderwerp. Ik heb gemerkt dat zeker bij het uitleggen van het verschil tussen de perfectum en de imperfectum mijn cursisten dit erg duidelijk vinden.

Ik vind het dan ook een goede keuze van uitgeverij Coutinho om van deze site een boek uit te geven. Het boek is net zo aantrekkelijk als de site met veel cartoons, schema’s en voorbeelden en zo min mogelijk tekst.

Het boek 280 pagina’s tellende boek heeft 7 thema’s en totaal 48 subthema’s

 • Het substantief
 • Het adjectief
 • Het pronomen
 • Het adverbium
 • De prepositie
 • Het verbum
 • De zinsbouw

Op de website van het boek staan oefeningen op verschillende niveaus. De oefeningen kunnen zelfstandig door de cursisten worden gedaan omdat zij de antwoorden zelf kunnen controleren. Onder het tabblad Kaartjes en ander materiaal staan nog kant en klare oefeningen die gedownload kunnen worden.

Ook spreken wordt niet vergeten. Aan het eind van elk grammaticathema staan spreekoefeningen om de regel te oefenen in een realistische situatie zodat de grammatica steeds meer een automatisme wordt.

Ik vind het een heel complete, overzichtelijk uitgave. Een hele leuke manier om grammatica te leren. Goed zelfstandig te gebruiken door cursisten maar ook prima te gebruiken naast een totaalmethode.

Werkboek Grammatica op A2-niveau

Bij De Taalschool is in de serie van Grammatica, boeken op A1-, A2-, B1- en B2-niveau naast het al eerder verschenen werkboek op A1-niveau nu ook het werkboek op A2-niveau verschenen. De antwoorden van werkboek A1 vind je hier. De andere antwoord volgen binnenkort. Verderop deze blogpagina vind je alle informatie over deze serie.

grammatica A2 werkboek

Grammatica op A1-, A2-, B1- en B2-niveau

De Taalschool geeft de e-books Grammatica op A1-niveau, A2-niveau, B1-niveau en B2-niveau uit. De boeken zijn geschikt voor docent, vrijwilliger en cursist.

grammatica op A1-niveau

De opbouw van alle boeken is hetzelfde en bevat de geschikte grammatica voor het niveau:

 • Alle grammatica voor cursisten op A1-, A2-, B1- of B2-niveau + samenvattingen.
 • Een overzicht van veelgestelde vragen.
 • Een handig schema voor de vormen van het werkwoord.
 • Ruimte voor notities voor de docent en/ of cursist.
 • Een lijst met de grammaticale termen: Nederlands – Latijn.

In augustus is het eerste werkboek in deze reeks verschenen. Het werkboek hoort bij Alle grammatica op A1-niveau. De antwoorden van deze uitgave vind je hier.

grammatica

Smartlappen huilen in de klas (… en snotteren thuis!)

Auteur Kim Koelewijn, verschenen bij Uitgeverij Boom, april 2019

Doelgroep: A2, voor iedereen vanaf 9 jaar

Smartlappen Er zijn liedjes geschreven over teleurstelling, schuldig voelen, boos en verdrietig zijn maar dit zijn meestal liedjes bedoeld voor volwassenen. Deze 10 smartlappen zijn speciaal geschreven voor iedereen vanaf 9 jaar. Ze zijn bedoeld als springplank om over emoties te praten en de specifieke woordenschat over gevoelens te oefenen.
Dit boek bevat:
* een korte uitleg over emoties in gemakkelijke taal;
* tips om over emoties te praten;
* de teksten van de liedjes met oefeningen;
* woordenlijst op onderwerp (emotie, angst moed, verrassing…) met meer dan 350 woorden en uitdrukkingen;
* toegang tot een website waar de tien liedjes te horen zijn en waar tips voor docenten te vinden zijn.

Klik voor meer informatie

Een ander leuk boek is Dichter bij Taal (mei 2018).
In dit boek, twintig kant-en-klare lessen die ontwikkeld zijn door masterstudenten van de opleiding Nederlands als tweede taal en meertaligheid aan de Universiteit van Amsterdam, onder leiding van Folkert Kuiken. In elke les staat weer een ander Nederlands gedicht of lied centraal, waaraan steeds een grammaticaal verschijnsel en een cultureel thema verbonden is. Met behulp van de oefeningen op de bijbehorende werkbladen kun je op een afwisselende en verfrissende manier werken aan het Nederlands van uw cursisten.

Klik voor meer informatie

Verhalenvertellers

Auteur Kaatje Dalderop, verschenen bij Uitgeverij Boom, mei 2019

Doelgroep: Beginnende lezers op Alfa B-niveau en NT2-cursisten op niveau A1

Verhalenvertellers  Het boekje bevat 20 verhalen, in twee versies. Eén versie voor taalleerders op A1 en één voor beginnende lezers op niveau Alfa B. Jonge mensen uit alle Irak, Syrië, Sudan, Eritrea, Sierra Leone en Bulgarije, delen hun dromen, hun avonturen, hun wensen en ook hun verdriet. De verhalen zijn in te zetten in de les om leesvaardigheid te trainen, de woordenschat uit te breiden, maar ook als gespreksstof om moeilijke onderwerpen zoals heimwee, gemis en ambitie te bespreken. Aan het eind van ieder verhaal staat de naam, leeftijd en het land van herkomst van de verteller.
De verhalen zijn geïllustreerd in kleur. De Alfa B teksten zijn in een groter font dan niveau A1. Het font is erg prettig leesbaar. Kaatje Dalderop is zelfstandig ontwikkelaar en adviseur in het NT2-veld.

Klik voor meer informatie

Een ander leuk boek (februari 2017) voor het verbeteren van de leesvaardigheid is Water bij de melk. Een boek met 20 volksverhalen voor volwassen NT2-leerders, oudere leerlingen en Nederlanders die beter willen lezen, te helpen om meer ‘vloeiend’ te lezen. De verhalen komen uit allerlei landen, worden op drie niveaus aangeboden (A, B en C) en kunnen uitnodigen tot gesprekken of vertellen van andere verhalen. Op de website kun je de MP3 van alle teksten downloaden.

Klik voor meer informatie


77 puntjes op de I Perfect Nederlands voor anderstaligen 

Auteur Emily Palmer, verschenen bij Uitgeverij Coutinho, april 2019.

Doelgroep: midden- en hoogopgeleide anderstaligen die het Nederlands als redelijk tot goed beheersen, van niveau B1 tot en met niveau C1 + van het ERK. Voor docenten NT2 is het een inspiratiebron voor nuttige opdrachten bij veelgemaakte fouten.

77 puntjes op de I Veel cursisten redden zich aardig in het Nederlands maar er zijn toch een aantal punten waar ze tegen aanlopen. Opvallend is dat dit vaak dezelfde punten zijn, ongeacht de moedertaal van de cursisten. Het zijn foutjes waar niemand ze (meer) op wijst of aspecten die ze nog niet helemaal beheersen. Dit is een boek waarin niet alleen regels te vinden zijn, maar vooral ook leuke, praktijkgerichte opdrachten met zinnen die cursisten in het dagelijkse leven tegenkomen en die ze zelf ook kunnen gebruiken. De onderwerpen, op niveau B1 of B2, en zelfs op niveau C1, zijn onderverdeeld in de categorieën grammatica, woordkeus en uitspraak. Er worden geen grammaticaregels op een rijtje gezet, het gaat niet alleen om het uitbreiden van de woordenschat of het verbeteren van de uitspraak. Het doel van het boek is om NT2-leerders actief te laten oefenen met onderwerpen waar ze nog moeite mee hebben, om zo hun Nederlands correcter, vloeiender en Nederlandser te laten klinken. Bij ieder onderwerp (artikel, adjectief, substantief, woordvolgorde, werkwoorden, verwijzen, ‘er’ en ‘het’, woordkeuze, uitspraak) staat een of meer praktische opdrachten.

Klik voor meer informatie


De juiste toon Zakelijk Nederlands voor anderstaligen

 Auteurs Roos Naeff & Saarein te Brake, verschenen bij Uitgeverij Coutinho, voorjaar 2019

Doelgroep: midden- en hoogopgeleide andertaligen vanaf niveau B1 die hun zakelijke communicatie in het Nederlands willen verbeteren. Het boek kan zelfstandig worden gebruikt, of in een cursus met een docent.

De juiste toon een methode Zakelijk Nederlands die niet zo zakelijk is. Want als de Nederlandse werknemer zich door iets kenmerkt, is het wel zijn of haar informele manier van communiceren. In dit boek staan taalhandelingen centraal, zoals: verzoeken, een voorstel doen, iets afwijzen, je verontschuldigen en positieve en negatieve feedback geven. Ook komen gesprekssituaties aan de orde, zoals: het woord nemen en houden, iemand onderbreken, iets herformuleren en een gesprek afronden. De auteurs geven voor iedere taalhandeling handige voorbeeldzinnen. Ook besteden zij aandacht aan vocabulaire, grammatica en cultuur. Ieder hoofdstuk bevat tal van spreek- en schrijfoefeningen om formuleringen te oefenen en in te slijpen.

Klik voor meer informatie

Dutch Grammar Support

Auteurs Marijke Huizinga en Yvonne Zevenbergen, verschenen bij Uitgeverij Boom, najaar 2018

Doelgroep: Hogeropgeleide cursisten met niveau A2, B1 of B2

Dutch Grammar Support Alle uitleg en instructies in het Engels. Het boek is zeer toegankelijk, goed individueel te gebruiken en naast elke lesmethode in de klas. Om rekening te houden met gebruikers die niet-native speaker zijn, is het Engels op A2-niveau gehouden. De informatie is per onderwerp geordend van niveau A2 tot en met B2. Er wordt informatie gegeven over vorm, betekenis en gebruik van grammaticale onderwerpen. Per onderwerp en per niveau worden 4 à 6 voorbeeldzinnen aangeboden, vanzelfsprekend in het Nederlands. Het bevat receptieve oefeningen waarmee gecontroleerd kan worden of de informatie begrepen is. Ook kan er een verbinding gemaakt worden met de grammatica in de moedertaal en is er een overzicht van veelgemaakte fouten die worden veroorzaakt door de eigen taal.

Klik voor meer informatie

 

Geregeld spreken Regels begrijpen, oefenen en doen

Auteurs Ditte Oost en Monique Schoorl, verschenen bij Uitgeverij Boom, najaar 2018

Doelgroep: Laagopgeleide beginners, niveau A1, A2

Meer tijd voor actief spreken in de les en toch de Nederlandse grammatica inslijpen bij de (laagopgeleide) cursisten? In de spreekmethode Geregeld spreken worden de basisregels van de Nederlandse taal uitgelegd en geoefend door middel van doelgerichte spreekoefeningen.

Het boek kan gebruikt worden naast alle methoden. Je kunt het onderwerp kiezen waaraan behoefte is bij de cursisten. De methode leert de cursisten stap voor stap eenvoudige regels van de Nederlandse taal toe te passen in het dagelijkse leven. Elke les bestaat uit vier onderdelen:

Stap 1: Begrijpen

De docent geeft voorbeelden, regels en instructie; cursisten zeggen na. Hier wordt ook de 123-methode toegepast, een systeem om cursisten zonder complexe grammaticale termen de Nederlandse woordvolgorde uit te leggen.

Stap 2: Oefenen

De cursist gaat aan de slag met praatplaten en oefeningen, en gaat van geleide naar minder geleide opdrachten. Cursisten werken continu, veelal in duo’s, lezen elkaar voor en zeggen na.

Stap 3: Doen

Als de informatie voldoende begrepen wordt en er genoeg geoefend is, krijgen de cursisten vrijere oefeningen waarin ze het geleerde moeten gaan toepassen. De les wordt afgerond met een spontane spreekoefening.

Stap 4: Herhalen

Iedere les wordt er een aantal oefeningen als huiswerk opgegeven om thuis alles nog een keer te herhalen en de nodige kilometers te maken.

Je kunt kiezen uit 28 onderwerpen/lessen, bijvoorbeeld: ik kan het werkwoord hebben goed gebruiken, ik kan een vraag maken, ik kan vertellen wat ik heb gedaan, ik kan antwoord geven met als, ik kan mijn menig geven.

Klik voor meer informatie

Het Grote spellenboek voor Anderstaligen deel 1

Auteur Jenneke de Nerée, verschenen bij Uitgeverij VanDorp Educatief, 3de druk november 2018

Het Grote Spellenboek bestaat uit 30 spellen die voornamelijk gericht zijn op spreekvaardigheid en woordenschat. Ook wordt grammatica op speelse wijze geoefend. Het is speciaal ontwikkeld voor anderstaligen vanaf niveau A1 die op een speelse manier met de Nederlandse taal aan de slag willen. De spellen zijn afwisselend wat betreft vorm, inhoud en moeilijkheidsgraad. Het boek kan ingezet worden tijdens de NT2-les als afsluiting van een onderwerp of juist tussendoor of als opwarmer. Ook vrijwilligers kunnen het boek gebruiken. De activiteiten zijn o.a. bingo, memory, kwartet, bordspel, uitbeelden, raden, rollenspel.

Klik voor meer informatie. Facebooktwitter
One Comment

Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.