Overzicht van de meest gangbare NT2 methodes per niveau

Overzicht van NT2 methodes

van alfabetisering tot >B2 en methodes voor kinderen

NT2 methodes

Onderstaand een overzicht van NT2 methodes die tot nu toe (januari 2019) uitgegeven zijn. De methodes zijn onderverdeeld in de niveaus Alfabetisering, 0 – A2, A2 – B2 en > B2.

Alfabetisering

Methode beter lezen
Fatima Tas

Begrijpend lezen.

 • DigLin+ 
  • Digitaal alfabetiseringsmateriaal
 • Beter lezen tekstboek                                                                                  
  • Teksten om leeskilometers te maken, oplopend in lengte en moeilijkheid.
 • Beter lezen oefenboek 1
  • Leesvragen bij de eerste helft van het tekstboek.
 • Beter lezen oefenboek 2
  • Leesvragen bij de tweede helft van het tekstboek.

 

Woordenschat.

 • Een zekere woordenschat (kopieermap)
  • Bedoeld bij de opstart voor analfabete cursisten voor 7/43 en ‘De kop eraf’.
 • De kop eraf (kopieermap)
  • Vervolg van ‘Een zekere woordenschat’.

 

Spreken en luisteren.

 • Een dag met Fatima Tas                                                                            
  • Spreek- en luistervaardigheidscursus voor analfabeten.
 • Picto                                                                                                                                 spreken
 • Geregeld spreken                                                                                    spreken en grammatica
  •  In dezespreekmethode worden de basisregels van de Nederlandse taal uitgelegd en ingeoefend door middel van doelgerichte spreekoefeningen.
  • Geregeld spreken

 

Schrijven en lezen.

 • Alfaflex
  • Alfabetiseringsmethode.
 • Van letters naar klanken
  • Alfabetiseringsmethode voor anders-gealfabetiseerden.
 • 7/43 werkboekjes deel 1-7                                                                      
  • Technisch lezen en schrijven.
 • 7/43 extra materiaal deel 1-7                                                                    technisch/begrijpend
  • Aanvullend materiaal bij werkboekjes .
 • Tempo deel 1-3                                                                                          technisch/begrijpend
  • Als vervolg op 7/43, lezen/schrijven in betekenisvolle context.                                  lezen
 • Boekje erbij?! deel 1-3                                                                                                      lezen 
  • Korte leesteksten met eenvoudige vragen. Begrijpend lezen op basaal niveau.

 

Niveau 0 – A2

Methode de Opmaat
methode NT2

 

De volgende methodes zijn geschikt voor het oefenen van alle vaardigheden.

 • Taalcompleet A1
  • NT2-methode voor laag- en middenopgeleiden
 • Taalcompleet A2
  • NT2-methode voor laag- en middenopgeleiden
 • De Opmaat 
  • NT2-methode voor hoogopgeleiden van 0 – A2
 • LINK
  • Digitale lesmethode van 0 naar A2 voor laag- en middenopgeleide cursisten.
 • Delftse methode
  • Alle niveaus, alle cursisten, zelfstudie en klassikaal.
 • Van Start
  • Middenopgeleide cursisten.
 • Nederlands in gang                                                                               
  • Lesmethode voor hoogopgeleide cursisten A0-A2.
 • Start.nl 1 (A0-A1) en 2 (A1-A2)                                                              
  • Communicatieve totaalmethode die in korte tijd tot A2 leidt. Uitspraak, communicatie en NL cultuur staan centraal.
 • In de startblokken
  • methode voor hoogopgeleide Duitstaligen, in korte tijd A0-A2.
 • Code+ deel 1
  • 0-A1 hoogopgeleiden, uitgebreide website met oefenmateriaal.                                
 • Code+ deel 2                                                                                            
  • 0-A2 hoogopgeleiden, uitgebreide website met oefenmateriaal.
 • IJsbreker+                                                                                                 
  • Voor laag- en gemiddeld opgeleide anderstaligen, 0-A2. Leidt op voor het inburgeringsexamen.
 • Taaltalent 1                                                                                              
  • NT2-methode voor midden en hoogopgeleiden, 0-A1.
 • Taaltalent 2 
  • NT2-methode voor midden- en hoogopgeleiden, A1-A2.
 • Taal werkt Beter
  • A0-A2. Breed praktijkgericht: van reizen met het OV tot en met de ARBOdienst bellen. (online) woordenlijsten in Engels, Pools, Bulgaars en Roemeens. Met toetsen.
 • Ik leer je Nederlands!
  • Aanvullende materiaal voor de taalcoach.
 •  Contact! 1
  • tot A2 tekstboek en werkboek

Vooral gericht op lezen

NT2 lezen
 • Water bij de melk                                                                                   
  • Bundel van 20 volksverhalen voor net-gealfabetiseerde cursisten en A1 cursisten
 • Nieuwsbegrip                                                                                           
  • Wekelijks nieuwe leeslessen aan de hand van de actualiteit, op www.nieuwsbegrip.nl.
 • Beter Lezen (tekstboek en werkboekjes deel 1 en 2)
  • Teksten om leeskilometers te maken, oplopend in lengte en moeilijkheid. Met name geschikt voor cursisten die eerder een alfa-traject hebben gevolgd. Vragen bij de teksten zijn te vinden in de bijhorende werkboekjes.
 • Verder Lezen                                                                                              
  • Leesteksten voor volwassen cursisten die in het Nederlands gealfabetiseerd zijn en voor
  • NT2-cursisten met een langzaam tot normaal leestempo. Het is een vervolg op het leesboe
 • Beter lezen
  • De teksten zijn zowel langer als een graadje moeilijker.
 • Samen Lezen
  • Leesteksten voor laaggeletterden en net-gealfabetiseerden over alledaagse onderwerpen.
  • Het kan ingezet worden na Beter Lezen, A1-A2.
 • Verder Lezen
  • Leesteksten vanaf A1-, voor cursisten met een langzaam tot normaal leertempo.
 • Lezen, hoe doe je dat?                                                                              
  • Werken aan leesvaardigheid voor IBEX, A1-A2.
 • Als ik jou
  • Poëzie voor anderstaligen. De meeste opdrachten (de een wat makkelijker dan de andere) zijn bruikbaar in alle niveaus van het ERK

 

Vooral gericht op spreken.

 • Taalcompleet Spreken Plus A1 en A2
  • Extra spreekopdrachten bij Taalcompleet
 • Taalpingpong
  • Oefenen met het stellen van vragen en het geven van antwoorden die in uiteenlopende situaties gesteld kunnen worden, worden hierin geoefend.
 • Beter Nederlands spreken
  • Richt zich op spreekvaardigheid: de inhoud moet begrijpelijk en samenhangend zijn, de grammatica moet worden toegepast en de spreker moet voldoende verstaanbaar zijn voor de luisteraar.
 • SpreekTaal
  • Spreekoefeningen van taalniveau 0 tot A1 (SpreekTaal 1) en A1 tot A2 SpreekTaal 2). De methode is laagdrempelig, eenvoudig te gebruiken door taalvrijwilligers en praktisch.
Taaltempo
 • Taaltempo Nederlands                                                                                       ook grammatica
  • Vraag en antwoord om grammaticale construcies in te slijpen.
  • Bouwt op in niveau A1 naar B2.

 

Grammatica methodes

 • Grammofoon
  • Praktische oefeningen met grammatica en taalgebruik in alledaagse situaties. Geschreven op niveau A2.
 • Eenvoudige basisgrammatica
  • Eenvoudige grammaticale uitleg en oefeningen tot niveau A2.
 • Klare taal
  • Grammatica uitgelegd met bijbehorende oefeningen op niveau A1-B1.
 • Nederlands in hoofdlijnen (tekst- en oefeningenboek)
  • Grammatica uitgelegd met bijbehorende oefeningen op niveau A1-B1.
 • Grammatica Nederlands Van Dale
  • Overzicht op elk taalniveau 1-B2.

Vergroten van de woordenschat.

 • Van Dale Pocketwoordenboek
  • Woordenboek met 14.500 woorden, met omschrijvingen van de 2000 meest frequente woorden van het Nederlands.
 • Leerwoordenboek Nederlands
  • Vanaf A1

Uitspraak

 • Uitspraaktrainer in de les
  • Docentenboek met uitspraakoefeningen voor cursisten op alle niveaus en achtergrondinformatie over de uitspraak van het Nederlands.

Spelletjes

 • Kruiswoordpuzzels voor anderstaligen deel 1
 • Dit puzzelboek voor anderstaligen is bedoeld als een speelse maar leerzame woordenschatoefening.
 •  

ONA / KNM / Inburgering

NT2 ONA
 • Welkom op de Nederlandse arbeidsmarkt
  • Werkboek ONA vanaf A2.
 • Kijk op Nederland
  • Vanaf A- voorbereiden op KNM.
 • Welkom in Nederland
  • Voorbereiden op KNM vanaf A1.
 • Bagage
  • Voorbereiden op KNM vanaf A2
 • Ticket naar Nederland
  • Oefenpakket voor Inburgerexamen Nederland vanaf A1.
 • Werkboek naar werk
 • Interculturele loopbaantraining voor anderstaligen.

Diversen

Anders nog iets?
 • Anders nog iets? Muziek in de NT2-les
  • Liedjes voor wie Nederlands leert. Geschikt voor beginnende leerders, jong en oud, laag- en hoogopgeleid, maar ook voor meer gevorderde leerders.
 • Diglin+
  • digitaal alfabetiseringsmateriaal, ook geschikt voor A0-A2
 • Werk en taal
  • Praktijkgericht werkboek: volgen van vakgerichte scholing gecombineerd met verbeteren NL taal, vanaf A1.
 • Basisexamen Inburgering (Ad Appel)
  • Studieboek ter voorbereiding op het basisexamen
 • Inburgeringsexamen A2 (Ad Appel)
  • IBEX

Niveau A2 – B2

De volgende methodes zijn geschikt voor het oefenen van alle vaardigheden

 • De Sprong
  • methode voor hoogopgeleiden A2 naar B1.
 • CODe Plus deel 3
  • A2-B1, hoogopgeleiden. Uitgebreide website met oefenmateriaal. Herziene editie: Code + 3 (september 2018)
 • CODe Plus deel 4
  • B1-B2, hoogopgeleiden. Uitgebreide website met oefenmateriaal. Herziene editie: Code + 4 (november 2018)
 • Taaltalent 3
  • NT2-methode voor midden- en hoogopgeleiden. Niveau A2-B1.
 • In zicht
  • Middenopgeleiden van A2 naar B1. Bijvoorbeeld te gebruiken tussen Taaltalent 3 en De Sprong.
 • Dichter bij taal
  • Taal leren d.m.v. liedjes en gedichten (augustus 2018).
 • Nederlands in actie
  • Methode voor hoogopgeleide cursisten, A2-B1
 • Nederlands op niveau
  • Methode voor hoogopgeleide cursisten, B1-B2
 • Op naar de eindstreep
  • Methode voor hoogopgeleide Duitstaligen, A2-B2
 • Terzake
  • Zakelijk Nederlands
 • Contact! 2
  • tot A2 tekstboek en werkboek
 • Contact! 3
  • tot B1 tekstboek en werkboek
 • Contact! 4
  • tot B2 tekstboek en werkboek

Lezen

 • Nieuwsbegrip
  • Wekelijks nieuwe leeslessen aan de hand van de actualiteit, op www.nieuwsbegrip.nl. Er is een account voor nodig.
Nt2 poëzie
 • Als ik jou
  • Poëzie voor anderstaligen. De meeste opdrachten (de een wat makkelijker dan de andere) zijn bruikbaar in alle niveaus van het ERK

Grammatica

NT2 grammatica
 • Nederlands in hoofdlijnen (tekst- en oefeningenboek)
  • Grammatica uitgelegd met bijbehorende oefeningen op niveau A1-B1.
 • Klare taal (plus)
  • Grammatica uitgelegd met bijbehorende oefeningen op niveau A1-C1.
 • Dutch Grammar Support
  • Grammatica voor hogeropgeleide inburgeraars en expats. Uitleg en instructie in het Engels.
 • Nederlandse grammatica voor anderstaligen
  • een praktisch boekje dat korte en duidelijke uitleg geeft van de belangrijkste Nederlandse grammaticaregels. Dit gebeurt in vier talen: Nederlands, Engels, Frans en Turks
 • Beter Nederlands, een inleiding
  • Specifieke grammaticale probleemaanpak vanaf A2.
 • Beter Nederlands, een verdieping
  • Specifieke grammaticale probleemaanpak vanaf B1.
 • Taaltempo Nederlands
  • Vraag en antwoord om grammaticale constructies in te slijpen. Bouwt op in niveau van A1 naar B2 (grammatica en spreken).

Schrijven

 • Voorschriften
  • Tips en oefeningen voor het leren schrijven van berichten en e-mails
 • Schrijfvaardig deel 1
  • Deel 1 behandelt grammaticale onderwerpen en is gericht op cursisten die Staatsexamen I willen doen of van niveau A2 naar B1 willen werken.
 • Schrijfvaardig deel 2
  •  Cursisten maken kennis met de aspecten van schrijfvaardigheid die niet onder grammatica vallen, bijvoorbeeld adequaatheid en spelling.
 • Schrijfvaardig deel 3
  • Dit derde deel is geschikt voor cursisten die naar Staatsexamen programma II of niveau B2 toewerken. Met dit deel wordt de grammaticale kennis van de cursist uitgebreid en verfijnd.

 

Woordenschat

 • De spijker op de kop
  • Nederlandse uitdrukkingen vanaf B1.

ONA/KNM

 • Bagage
  • Voorbereiden op KNM vanaf A2.
 • Welkom op de Nederlandse arbeidsmarkt
  • Werkboek ONA vanaf A2

Diversen

 • Anders nog iets? Muziek in de NT2-les
  • Liedjes voor wie Nederlands leert. Geschikt voor beginnende leerders, jong en oud, laag- en hoogopgeleid, maar ook voor meer gevorderde leerders.
 • Sterk aan het werk
  • Loopbaantraining voor werkenden en werkzoekenden, vanaf A2.
 • Lezen, luisteren, spreken, schrijven op B1/B2
  • Uitgaven ter voorbereiding van het staatsexamen.
 • Vooruit!
  • Examentraining B1 voor het staatsexamen.

Niveau > B2

De volgende methodes zijn geschikt voor het oefenen van alle vaardigheden

 • Taaltrainer
  • Vaardigheden voor het gebruik van Nederlands op de werkvloer: brieven schrijven, samenvatten, notuleren, telefoneren etc. Voor gevorderden en hogeropgeleiden.
 • Nederlands naar perfectie
  • Lesmethode voor hoogopgeleide cursisten, B2-C1

Woordenschat

NT2 beeldtaal
 • Beeldtaal
  • 500 uitdrukkingen met verklaringen en oefeningen voor gevorderden leerders.

Lezen

 • De omgevallen boekenkast
  • Bloemlezing uit de Nederlandse literatuur voor gevorderden.
 • Als ik jou
  • Poëzie voor anderstaligen. De meeste opdrachten (de een wat makkelijker dan de andere) zijn bruikbaar in alle niveaus van het ERK.

Spreken

 • Dixi!
  • Cursus spreekvaardigheid voor hoogopgeleiden, vanaf B2.

Schrijven

 • Nota Bene!
  • Cursus schrijfvaardigheid voor hoogopgeleiden, vanaf B2.

Methodes voor kinderen

 • Disk
  • DISK is een volledig digitale, communicatieve en taakgerichte methode Nederlands voor anderstalige leerlingen in internationale schakelklassen (ISK). De docent kan het leertraject op iedere leerling persoonlijk af stemmen. Het lesmateriaal is aan de hand van vier criteria op maat te maken: niveau, samenstelling, thema en leerlijn. Een aanvulling op DISK is het Oefenboek DISK woorden. Optioneel bij DISK te gebruiken zijn het ISK Portfolio en het Werkboek DISK taken.
 • Hotel Hallo 
   • Hotel Hallo Tekstboek
 • Het Tekstboek is een rijk geïllustreerde paperback vol spannende verhalen en vrolijke liedjes. Centraal in de lessen staan Max en Mia, twee nieuwsgierige kinderen van negen jaar die samen met hun papegaai en de knotsgekke gasten van Hotel Hallo grappige avonturen beleven. Het boek is verdeeld in tien themalessen, zoals ‘Hallo’, ‘Wat voor weer wordt het?’ en ‘Ik heb een vraag’, die in willekeurige volgorde kunnen worden behandeld. De leerlingen doen wisselende activiteiten, ze lezen stripverhalen, luisteren naar radioshows, openen een vertelkoffer, zingen liedjes, spelen toneelstukjes en een heleboel andere spelletjes. Per thema is er een woordenlijst, aangevuld met een aantal frequente taalhandelingen.
 • Het Werkboek bevat nog meer oefeningen en spelletjes, waardoor de nieuwe woordjes extra goed blijven hangen. De tien thema’s sluiten aan bij de lessen in het Tekstboek, maar het Werkboek bevat daarnaast ook leesoefeningen. Net als het Tekstboek is het Werkboek een rijk geïllustreerde paperback.

Tot slot

Ik heb geprobeerd een zo volledig mogelijk overzicht te maken maar er zullen vast methodes missen. Laat het mij weten en ik voeg ze toe.

Facebooktwitter
4 Comments

Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.