NT2 materialen/boeken voor docenten

Welke NT2 materialen zijn er voor docenten?

veel boeken

In deze blog vind je een overzicht van NT2 materialen/boeken voor docenten (tot september 2018). Mis je materialen in dit overzicht laat het mij dan weten door een reactie onderaan deze blog achter te laten. Het overzicht is gesorteerd op vaardigheid, over ieder boek is een korte omschrijving toegevoegd.

Uitspraak

 • Uitspraaktrainer in de les
  •  Het grootste deel van het boek bestaat uit gedetailleerd uitgewerkte oefeningen voor zowel beginners als gevorderden, van laagopgeleid tot hoogopgeleid. De docent kan deze oefeningen meteen gebruiken in de les, dankzij de kant-en-klare werkbladen en het bijbehorende geluidsmateriaal.
 • Beter Nederlands spreken
 • beter nederlands spreken
  • In deze uitgave bouwt de cursist in zeven thematische hoofdstukken structureel aan zijn spreekvaardigheid. Woordenschat, grammatica, en uitspraak komen in ieder hoofdstuk aan bod. Alle aspecten van verstaanbaarheid worden aangeboden: nadruk, zinsmelodie en klanken.
 • Verstaanbaar spreken
  • Het is een praktisch boek waarmee de docent meteen aan de slag kan. Het bestaat uit twee delen: theorie en oefeningen. Bij iedere oefening hebben de auteurs aangegeven op welk niveau de oefening het best kan worden gedaan.
 • Nu versta ik je!
  • Is voor anderstalige cursisten die de uitspraak van het Nederlands willen verbeteren. Met Nu versta ik je! traint de cursist met lastige klankcombinaties.
 • Taalraps
  • Raps om zinnen en (vaste) constructies te oefeningen (incl audio bestanden). De raps zijn ingedeeld op thema en grammatica.
 • Taalriedel
  • Oudere versie van de Taalraps (niet meer verkrijgbaar, wel in bibliotheken).
 • NT2-cahier Uitspraak en spelling
  • In dit NT2-cahier beschrijft de auteur de verschillen tussen uitspraak en spelling in het Nederlands en wat daarbij de struikelblokken voor cursisten zijn. Daarnaast biedt dit boekje handvatten voor het behandelen van uitspraak in de les en het geven van feedback. Onderdeel van de cahier serie van uitgeverij Boom.
 • App SpreekBeter 
  • SpreekBeter bevat 25 series oefeningen waarmee cursisten individuele uitspraakproblemen kunnen oefenen en verbeteren. De eerste drie apps zijn gratis: wisselend woordaccent, EE-E en G-K. De andere apps zijn apart te bestellen. Op www.SpreekBeter.nl staat een handleiding  en is het mogelijk alle oefeningen uit te printen.

Spreken 

 • Wat is er? conversatieoefeningen NT2
 • wat is er?
  • Methode waar met interactieve audio-oefeningen op een website (en het boek) geoefend wordt om het woordje ‘er’ correct en met meer vertrouwen te gebruiken. De cursist leert om snel en correct te reageren op auditieve input.
 • Taaltempo Nederlands
  • Vraag en antwoord om grammaticale constructies in te slijpen. Bouwt op in niveau van A1 naar B2. Gerangschikt op grammaticaal onderwerp.
 • TaalPingPong
  • Vragen en antwoorden in alledaagse praktijksituaties (in een context!). Doel verhogen van spreeksnelheid, leren grammaticale constructies snel te hanteren, trainen taalvaardigheid. De grammatica in de vragen en antwoorden heeft een oplopende moeilijkheidsgraad.
 • Leren spreken
  • Het boek geeft de aanzet voor een systematische organisatie van spreeklessen. Het bevat een ruim aanbod aan spreekoefeningen, spreektaken en werkbladen.
 • NT2-cahier Buitenschools leren  spreken van binnen naar buiten de les
  • Hoe motiveer je als NT2-docent je cursisten om buiten de les gesprekken in het Nederlands te voeren? In het cahier staan een aantal functionele en doelgerichte oefeningen om cursisten ook buiten  de taalles te laten oefenen met spreken.

Woordenschat

 • Taalraps  (zie vaardigheid Uitspraak)
 • Taalriedels (zie vaardigheid Uitspraak)
 • Woordenstroom
  • Woordenstroom bevat veertig gevarieerde werkvormen om woorden op een actieve en speelse manier terug te laten komen in de taalles. De werkvormen kunnen gebruikt worden door iedere taaldocent, ongeacht in welke taal, op welk taalniveau, in welk leerjaar en met behulp van welke leergang je lesgeeft.

Lezen

 • Water bij de melk verhalen voor mensen die Nederlands leren lezen
 • water bij de melk
  • Elk verhaal is geschreven op drie niveaus. Het is een leesboek en bevat geen oefeningen maar in de bijbehorende handleiding hebben de auteurs suggesties voor oefeningen beschreven.
 • Lezen hoe doe je dat? Werken aan leesvaardigheid voor het inburgeringsexamen
  • Doel van dit boek is het ontwikkelen van de leesvaardigheid van niveau A1 naar A2. Ieder hoofdstuk bestaat uit een aantal teksten met oefeningen in een bepaald thema uit het inburgeringsexamen. Ook is er een vervolgverhaal opgenomen om het leesplezier van de cursisten te vergroten.

Grammatica

 • NT2-cahier Grammatica  een nieuwe kijk op grammaticadidactiek
  • In negen hoofdstukken wordt beschreven hoe je goede en effectieve keuzes kunt maken bij het aanbieden van grammatica. Wat leg je uit, aan wie, en hoe doe je dat?
 • Nederlandse grammatica voor anderstaligen
  • Op een overzichtelijke wijze worden met name die grammaticale onderwerpen behandeld die juist voor anderstaligen problemen opleveren.
 • Grammatica voor iedereen
 • Grammatica voor iedereen
  • Een handzaam, overzichtelijk en toegankelijk boek, met veel handige voorbeelden. Het legt kort en begrijpelijk uit hoe het ook alweer zit.
 • Van Dale grammatica Nederlands
  • De Van Dale Grammatica Nederlands geeft een compleet overzicht van de Nederlandse grammatica. Indeling in niveaus op basis van het Europees Referentiekader (ERK). Duidelijke opbouw van het basisniveau A1 tot niveau B2. Elk niveau een eigen kleur voor optimale herkenning. Heldere voorbeeldzinnen die passen bij het ERK-niveau.
 • Dutch Grammar Support
  • Dutch Grammar Support is een grammatica boek met toelichting in het Engels voor hogeropgeleide inburgeraars en expats. Alle uitleg en instructies worden aangeboden in het Engels. Hiermee is deze grammatica zeer toegankelijk en goed te gebruiken voor anderstaligen die veel aan zelfstudie willen doen en meer kennis willen van de grammaticaregels. Het boek kan gebruikt worden naast elke lesmethode en is geschikt voor leerders op alle niveaus. Om rekening te houden met gebruikers die niet-native speaker zijn, is het Engels op A2-niveau gehouden.
 • Dutch grammar support
 •  Schrijfwijzer
  • Dit boek geeft antwoorden op vragen waarmee iedere schrijver worstelt.

Werkvormen

 • Taalprikkels
 • Taalprikkels
  • Taalprikkels biedt een handige verzameling van zestig prikkelende taalactiviteiten die kunnen worden ingezet om de groep snel op te frissen. Zestig taalactiviteiten die 5-15 minuten duren.
 • Actief met taal
  • zestig verschillende werkvormen, de werkvormen zijn gerubriceerd en voorzien van labels die de vaardigheid, het taalniveau en de groeperingsvorm aanduiden, zodat een geschikte werkvorm gemakkelijk te vinden is. Ook worden variatiemogelijkheden en didactische tips gegeven.
 • Actief met taalvaardigheid
 • Actief met taalvaardigheid
  • Op een speelse en actieve manier leerlingen de vaardigheden luisteren, schrijven, lezen en spreken laten oefenen. Aan de hand van genres als drama, poëzie, stripverhalen, detectives, sprookjes, autobiografie en media worden zestig werkvormen gegeven die taaloverstijgend zijn, waarbij de nadruk ligt op de productieve vaardigheden.
 • DigiTaal
  • Digitale middelen kunnen een geweldige toevoeging zijn voor je taalles. Dit boek biedt een verzameling van vijftig kant-en-klare werkvormen voor de taalles. 
 • NT2-cahier Films in de les 
 • NT2-cahier Films in de les
  • Hoe pak je het werken met films in de NT2-les gestructureerd aan? In dit cahier wordt uitgelegd hoe je met films in de les aan de slag kunt. Voor de film Alles is liefde worden twaalf werkvormen volledig uitgewerkt. Deze werkvormen kunnen toegepast worden op andere films.

Liedjes, poëzie, schrijven

 • Anders nog iets?
  • Door muziek kun je op een aangename manier iets van een taal leren. Een heleboel woorden, structuren, uitdrukkingen en intonatiepatronen worden met behulp van liedjes makkelijk, bijna onmerkbaar in het gehoor en het taalgebruik van een taalleerder ingeslepen. 14 liedjes voor NT2 cursisten
 • NT2-cahier Creatief schrijven
  • In dit cahier reiken de auteurs twintig inspirerende activiteiten aan om te spelen met taal en creatief te schrijven, steeds met variatiemogelijkheden om de opdrachten aan te passen aan het niveau van uw cursisten. Twintig keer spelen met taal voor beginners en gevorderden.
 • Als ik jou, poëzie voor anderstaligen
 • Als ik jou
  • Bij elk gedicht staan, leuke, creatieve opdrachten, incl dvd waarop je de gedichten kunt horen en zien.
 • Dichter bij de taal
  • Aan de hand van klassieke en moderne gedichten en liedjes op speelse wijze aan de taalvaardigheid van cursisten werken. Twintig lessen waarin steeds een lied of gedicht centraal staat.

Didactiek

 • Praktisch didactisch
  • Hoe kan ik mijn cursisten motiveren?’ ‘Hoe geef ik feedback bij spreken en schrijven?’ Zowel beginnende als ervaren NT2-docenten kampen met deze en andere vragen over de opzet van hun lessen en de omgang met cursisten. De uitgave Praktisch didactisch geeft waardevolle adviezen op het snijvlak van theorie en praktijk.
 • Taal leren op maat
  • NT2-docenten hebben vaak te maken met zeer heterogene groepen cursisten: hoog- en laagopgeleiden worden ongeacht hun aanvangsniveau of land van herkomst bij elkaar in een groep geplaatst. Dit boek biedt concrete handvatten voor het werken met cursisten van verschillend niveau, met een verschillende achtergrond en met een verschillend uitstroomdoel.
 • LESvaardig, basisdidactiek NT2
 • LESvaardig
  • Hoe richt je je NT2-les het beste in? Heb je je klassenmanagement goed op orde? Hoe geef je de beste feedback? Hoe ga je om met je leergang? Houd je wel genoeg rekening met de verschillen per leerling? Dit boek biedt praktische handvatten die direct helpen bij het kundig en efficiënt lesgeven aan anderstaligen, waarbij bovendien volop rekening wordt gehouden met de verschillende belangen, wensen en achtergronden van de cursisten.
 • Leren spreken
  • Het boek geeft de aanzet voor een systematische organisatie van spreeklessen. Het boek bevat een ruim aanbod aan spreekoefeningen, spreektaken en werkbladen.
 • Tweede-taalverwerving en tweede-taalonderwijs
  • Om goed taalonderwijs te kunnen geven is het noodzakelijk te weten hoe iemand een vreemde of tweede taal leert. In dit boek worden een aantal theorieën over T2-verwerving en de belangrijkste didactische benaderingen besproken ook worden er veel voorbeelden gegeven.

Differentiëren

 • NT2-cahier Differentiëren
  • In dit cahier beschrijven de auteurs in tien eenvoudige en praktische stappen hoe je succesvol kunt differentiëren in een heterogene klas.
 • Differentiëren is te leren!
 • Differentiëren is te leren
  •  Hoe stem je af op de verschillen en hoe haal je het maximale uit je cursisten. Dit praktische boek geeft handvatten, voorbeelden en toepassingsmogelijkheden om differentiatie in lessen vorm en inhoud te geven. Beschreven wordt hoe je differentiëert in instructie, leerstof en leertijd.
 • Differentiëren in het talenonderwijs
  • Differentiëren in het talenonderwijs is een praktisch inspiratieboek vol met tips voor kleine ingrepen en werkvormen die recht doen aan de verschillen tussen cursisten of leerlingen in heterogene en homogene groepen. 

Diversen

 • NT2-cahier Klassenmanagement
  • Wat moet ik doen als iemand steeds te laat komt? Hoe motiveer ik verplichte inburgeraars? Hoe kan ik me wat assertiever opstellen tegenover cursisten, collega’s en vrijwilligers? In 24 eenvoudige en praktische stappen wordt beschreven hoe je in de praktijk veelvoorkomende knelpunten voorkomt of oplost
 • Interculturele communicatie in de NT2-les
  • Ieder hoofdstuk begint met een Vlaamse en een Nederlandse casus waarin sprake is van een intercultureel rich point. In de theoretische toelichting van de casussen worden vervolgens de verschillende manieren belicht waarop culturele diversiteit een rol kan spelen in het NT2-onderwijs. Hier komen cultuur in de taal zelf, samenwerken in diversiteit in de NT2-les en samenleven in diversiteit buiten de NT2-les aan bod.
 • Effectief leren (basisboek)
  • Dit boek reikt docenten de instrumenten aan waarmee onderwijzen effectief leren als resultaat heeft. De instructie-strategieën ‘directe instructie’ en ‘samenwerkend leren’ worden uitgebreid besproken met talloze tips en werkvormen om in de klas vorm te geven.
 • Storytelling voor het talenonderwijs handboek TPRS voor docenten vreemde talen en NT2
 • Storytelling
  • Dit handboek geeft een gedetailleerde uitleg en veel voorbeelden van alle basistechnieken en achtergronden van TPR Storytelling, zowel op beginnersniveau als voor gevorderde taalleerders.
 •  Het hele verhaal, Nederlands voor anderstaligen
  • Het hele verhaal is het eerste TPRS-curriculum voor volwassen NT2-leerders. De docentenhandleiding bevat voor ieder van de 45 verhaaltjes uit het werkboek suggesties voor ondersteunende gebaren, begrips- en discussievragen, TPR-commando’s en oefen-scenario’s voor ieder vocabulaire-item.
 • TPRS in één jaar
  • Zowel beginnende als meer ervaren TPRS-docenten vinden in dit boek een inspirerende verzameling technieken om taallessen nog levendiger, leuker en effectiever te maken.
 •  Tijdschrift LES
  • LES is al dertig jaar het vaktijdschrift voor iedereen die betrokken is bij het onderwijs aan anderstaligen in Nederland en Vlaanderen.
 • Focus op taal, basisboek voor docenten Nederlands al tweede taal 
  • Het boek verbindt informatie over het Nederlandse taalsysteem op een heldere en praktische wijze met taal leren en met taaldidactiek. In ieder hoofdstuk wordt duidelijk uitgelegd hoe je onderwerp kunt toepassen in je les.
 • Vakwerk
  • Naslagwerk van de Beroepsvereniging van docenten Nederlands als Tweede Taal (BVNT2), achtergronden van de NT2-lespraktijk; lezingen conferentie.
 • Veelgestelde vragen in de NT2 les
  • Veelgestelde vragen met antwoorden & voorbeelden. Wat is het verschil tussen sommige en een paar? Waarom staat hier kom en niet komt? Wat is het verschil tussen kennen en weten? De antwoorden zijn kort, met een minimum aan grammaticale termen, en altijd voorzien van voorbeeldzinnen.
 • FC Sprint
  • Hoe haal je het beste uit je leerlingen? FC Sprint2 is een geheel andere aanpak van het aanleren van Nederlands aan anderstaligen. FC Sprint2 is een combinatie van een visie op leerprocessen én een databank met leerstof, ingedeeld in bronnen. De methode gaat uit van elf stellingen. Vervolgens worden de stellingen vertaald in praktijksituaties en opdrachten die je als docent aan de leerling geeft. 
 • Handboek NL als tweede taal
 • handboek Nederlands voor anderstaligen
  • Dit boek biedt een uitgebreid overzicht van wat er te weten is over taalonderwijs Nederlands aan anderstaligen, van taalverwerving tot didactiek, van inburgering tot toetsing en van alfabetisering tot woordenschat- en grammaticaonderwijs.

Methodes begrijpend lezen

De kunst van het begrijpend lezen van lowan.

https://www.lowan.nl/…/de-kunst-van-het-begrijpend-lezen/

20 teksten om begrijpend lezen op de ISK te oefenen, vanaf niveau A1. Daphne, docent NT2 ISK Ede, heeft een boekje gemaakt waar praktisch mee gewerkt en geoefend kan worden.Praktische teksten met onderwerpen als een uitnodiging voor een schoolfeest, een briefje van een docent, de tarieven van het zwembad, de aanwijzingen op een pakje pijnstillers, de openingstijden van de dierentuin, enz.
Teksten met vragen, gericht op begrijpen, opzoeken en verwerken.
LOWAN-vo heeft er een handleiding bij geschreven.
Alles is gratis te downloaden.

DigLin + lezen 4(A2).en lezen 5 en 6 (B1) Er uiteraard zijn er ook teksten op niveau A1, kijk in Lezen 2 en 3. Met Diglin kunnen cursisten goed individueel online werken.

Lees mee NT2(A2-B1)    LEES MEE NT2 is een leesmethode voor jonge anderstaligen die hen helpt om de kloof tussen het tweedetaalonderwijs en het moedertaalonderwijs te overbruggen. De methode bestaat uit een aantrekkelijk tekstenboek in de vorm van een glossy magazine en een werkboek. Het niveau van de teksten klimt op van A2/B1 naar 1F. In de opdrachten wordt zowel gewerkt aan woordenschatverwerving als aan het gebruiken van leesstrategieën.

Nieuwsbegrip

Wekelijks actuele lessen voor begrijpend lezen, woordenschat, schrijven en contextrekenen, vele mogelijkheden voor het digibord en online leren

Weerwoord van Kentalis Zuid Vallei begrijpend lezen. (Past bij Nieuwsbegrip: woordenschat)

Weerwoord Kentalis maakt elke week een powerpoint ter ondersteuning van Nieuwsbegrip. Hierin worden de moeilijke woorden van de tekst behandeld. Je kunt dan de woorden met de powerpoint behandelen. De ppt bevat ook een verhaal waarin de woorden in een andere context gebruikt worden.

Ster in lezen A, B, C   

Samen lezen (A1>A2)

Voor recent gealfabetiseerde anderstaligen. Met Samen lezen maken ze deze aan de hand van verhalen rondom alledaagse onderwerpen. De cursisten trainen zo niet alleen hun leesvaardigheid, maar werken tegelijkertijd op een ontspannen manier aan de woordenschat rondom KNS. In Samen lezen staan de bewoners van de Julianastraat centraal.

Beter lezen deel 1, 2, 3    

Beter lezen is een leescursus voor alfabetiseringsgroepen en langzaam lerenden in het NT2-onderwijs en kan ook gebruikt worden voor het NT1-onderwijs. De teksten zijn eenvoudig, maar houden rekening met de interesses van volwassenen. Ze bestaan uit een combinatie van originele verhalen en authentiek materiaal waar cursisten in het dagelijks leven mee geconfronteerd worden. Zo wordt de motivatie voor het lezen behouden en maken cursisten de nodige ‘leeskilometers’. Beter lezen bestaat uit een tekstboek en twee oefenboeken. De 42 korte teksten in het tekstboek worden verhelderd met illustraties. Het niveau van de teksten loopt geleidelijk op naar Alfa C. Oefenboek 1 geeft oefeningen bij tekst 1 tot en met 21 uit het tekstboek, en Oefenboek 2 bij tekst 22 tot en met 42. Met de oefenboeken werken cursisten aan tekstbegrip en woordenschat. Per tekst zijn er oefeningen op verschillende niveaus. Differentiatie is dus mogelijk. Omdat de teksten kort zijn, is het mogelijk ze groepsgewijs te behandelen.

Verder lezen 

Verder lezen is een boek met leesteksten voor volwassen cursisten die in het Nederlands gealfabetiseerd zijn en voor NT2-cursisten met een langzaam tot normaal leertempo. Het is een vervolg op het leesboek Beter lezen, de teksten zijn zowel langer als een graadje moeilijker. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld schoolervaring in eigen land, geldproblemen en gewoontes in Nederland. Bij elke leestekst zijn enkele begripsoefeningen, woordenoefeningen en gespreksvragen opgenomen. Na bespreking van het woordenlijstje dat bij iedere tekst is opgenomen, kunnen de cursisten de tekst zelfstandig lezen, thuis of in de klas.Verder lezen bevat leesteksten voor volwassen cursisten met een langzaam tot normaal leertempo, die in eigen land tot maximaal enkele jaren vervolgonderwijs hebben genoten en voor cursisten die in Nederland een alfabetiseringscursus in het Latijnse schrift hebben afgerond.

Lezen, hoe doe je dat?(A1>A2)

 Het doel van Lezen, hoe doe je dat? is het ontwikkelen van de leesvaardigheid van niveau A1 naar A2. Cursisten leren onder andere hoe ze met leesstrategieën de belangrijkste informatie uit teksten kunnen halen en hoe ze woordbetekenissen kunnen raden. Ook werken ze aan de benodigde woordenschat op A2-niveau. Ieder hoofdstuk bestaat uit een aantal teksten met oefeningen in een bepaald thema uit het inburgeringsexamen (werken, opleiding, gezondheid, wonen en vervoer, kopen, sociale contacten).

Start!-krant

De Start!-krant is een krant voor mensen die moeite hebben met (Nederlands) lezen. Tot de lezers behoren onder meer inburgeraars, mensen die al langer in Nederland zijn maar de taal nog niet geheel onder de knie hebben, mensen die NT1- of NT2-onderwijs volgen, ouderen in verzorgingshuizen en dyslectici. Ook jongeren die op een ISK-school zitten hebben veel baat bij het werken met de krant.

Boekje erbij

Dit eerste deel van Boekje erbij?! is geschikt voor anderstalige alfa-cursisten, werkend op alfa-niveau 1A. Deze cursisten hebben vaak (niet altijd) een zeer beperkte Nederlandse woordenschat. Boekje erbij?! sluit wat betreft de volgorde waarin nieuwe klanken worden aangeboden het beste aan bij de methode 7/43. Cursisten die de eerste 3 thema’s van 7/43 (woorden tas t/m haar) met succes hebben doorgewerkt en de daarin aangeboden klanken in principe kunnen lezen en schrijven, kunnen met Boekje erbij?!

Een goed begin A1-A2 van Fros vd Maden

Basiscursus Nederlands voor anderstalige jongeren (CEFR A1-A2)

 • leren door veel lezen, kijken & luisteren
 • snelle opbouw woordenschat
 • alledaagse tekstsoorten en taalhandelingen
 • afwisselende en activerende werkvormen
 • differentiatie
 • (optioneel) klassikale woordenschat- en gespreksvaardigheidsoefeningen
 • geschikt voor ISK, OKAN, kopklassen primair onderwijs, internationaal onderwijs en NTC-klassen
Facebooktwitter
4 Comments

Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.