Muziek en poëzie in de NT2 les?

liedjes

Welke mogelijkheden zijn er om muziek en poëzie in de NT2 les in te zetten?

Muziek in de NT2 les

Bij de start van een cursus vertel ik de cursisten altijd dat ik graag liedjes en/of taalraps gebruik als afwisseling in de les maar zeker ook om van te leren.

Muziek en grammatica

Taal in een muzikale structuur van coupletten en refreinen draagt bij aan het makkelijker onthouden van de geleerde zinnen en woorden. Het blijft beter ‘hangen’. Na het behandelen van de onvoltooid verleden tijd (imperfectum) laat ik de cursisten naar Annabel van Hans de Booij luisteren. De cursist luistert naar Nederlandstalige muziek én onthoudt misschien wel dat de Hans dacht en niet denkte dat hij Annabel nooit meer zou terugzien… Ik geef de cursisten een gatentekst waar alle ovt-vormen zijn weggelaten. Tijdens het luisteren vullen de cursisten in wat ze horen en bij het nabespreken halen we de infinitief er weer bij.

Het liedje Pa van Doe Maar is geschikt voor de gebiedende wijs (imperatief) en Per Spoor van Guus  Meeuwis voor de onvoltooid tegenwoordige tijd (presens).  Een variant op de gatentekst kan zijn door uit de tekst alle werkwoordsvormen weglaten maar wel de infinitieven tussen haakjes zetten. Ik laat de cursisten eerst de juiste werkwoordsvormen invullen en zichzelf daarna controleren, terwijl ze naar het liedje luisteren.

Nog een aantal te gebruiken liedjes: Blof Midzomernacht vergrotende trap (comparatief), Nielson De kleine dingen vergrotende, overtreffende trap (comparatief, superlatief), Jurk! Verloren verleden tijd (imperfectum), het Klein Orkest Leuk Is Raar bijvoeglijk naamwoord (adjectief).

Muziek en woordenschat

Je kunt cursisten ook receptief woordenschat laten oppikken of laten herhalen met muziek/liedjes. Een liedje over een thema kun je laten horen en daarna een woordweb laten maken. Of je kunt van tevoren een tekst geven waarin telkens een woord ontbreekt dat op een ander woord rijmt. Laat de cursisten voordat ze het liedje horen eens proberen om de gaten in te vullen. Het zoeken naar logische rijmwoorden activeert op een creatieve manier de woordenschatkennis én maakt de oefening plezierig.

Muziek en luisteren

Door een aantal goed-fout vragen te maken kun je een liedje gebruiken als een luisteroefening. De liedjes Het werd zomer van Rob de Nijs of Pauline van Bram Vermeulen zijn hiervoor geschikt. Wil je er nog een woordenschatoefening van maken dan geef je ook nog de hele tekst.

Muziek in de NT2-les

Er zijn een aantal boeken verschenen waarin al kant en klare oefeningen/lesvoorbeelden staan zodat je makkelijker een les kunt maken waarin je muziek gebruikt

Het NT2-Cahier Muziek maken in de les is zo’n boek. Het heeft 11 hoofdstukken waarin telkens een liedje of een riedel wordt gepresenteerd. Elk liedje of riedel heeft een gezongen (geriedelde) versie en een instrumentele versie. Er zijn liedjes waarin gefocust wordt op een formulering van gevoelens, beleving of meningen, liedjes over weersituaties. Andere riedels (liedjes) zijn bijvoorbeeld bedoeld als korte activiteit (energizer) aan het begin van de les. Er zijn echter ook raps voor het inoefenen van een taaltaak of ‘grammar chants’.  En er is voor zoveel mogelijk variatie in liedjes of riedels gezorgd.  Heel erg handig is dat je met de code voorin het cahier kant en klaar materiaal kunt downloaden (werkbladen, audiotracks, gitaar- of piano-akkoorden).  Verder is de opbouw in het cahier van receptief naar productief, volgens het ABCD-model van Neuner. Als docent kun je makkelijk met de uitgewerkte lesideeën aan de slag en hoef je zelf niet muzikaal te zijn.

Een ander boek met liedjes geschreven speciaal voor wie Nederlands leert is Anders nog iets? JanJaap de Vries heeft speciaal voor veel voorkomende thema’s liedjes gecomponeerd.

Anders nog iets?

Het boek is ingedeeld naar thema. Bij het starten van een cursus gebruik ik bij het voorstellen meestal het liedje Wie ben jij? De cursisten oefenen dan veel Wie ben je? Ik heet…, Ik kom uit…, Waar woon jij? Waar kom jij vandaan?

Bij ieder liedje horen oefeningen van makkelijk naar moeilijk geordend. Er zijn 14 liedjes verdeeld over thema’s zoals de maanden (Twaalf maanden in het jaar), de weg vragen (Linksaf en rechtdoor), familie (Familiefoto).

Er zijn natuurlijk altijd cursisten die erg moeten wennen aan het werken met liedjes maar meestal komen er wel cursisten aan het einde van de les naar mij toe om te vragen of ze het liedje ook kunnen vinden op internet. Vaak hoor ik bij het uit het lokaal lopen een cursist(en) een zinnetje uit het liedje herhalen/zingen.

De liedjes zijn geschikt voor beginnende cursisten, jong en oud, laag- en hoogopgeleid, maar ook voor meer gevorderde cursisten.

muziek

De taalraps uit het boek Taalraps, een aanstekelijke manier om spreektaal te oefenen zijn in mijn lessen bij hoog- en laagopgeleiden altijd een succes. Na even wat schroom doet iedereen mee met de raps en zelfs lang na de les krijg ik nog zinnetjes uit de raps te horen. In het boek komen verschillende onderwerpen aan bod, bijvoorbeeld begroeten, mening geven, excuses maken, maar ook grammaticale onderwerpen en uitspraakkwesties worden behandeld.

Poëzie voor anderstaligen

Het boek Als ik jou, laat anderstaligen kennismaken met Nederlandstalige poëzie. Het is zowel geschikt voor beginnende als voor gevorderde taalleerders. Het leesplezier is belangrijker dan een pure analyse. De gedichten worden dan ook niet helemaal uitgelegd. Bij het boek zit een dvd. Theatergroep Fast Forward heeft op basis van de gedichten een theatervoorstelling gemaakt voor anderstaligen. De dvd toont fragmenten uit de voorstelling. In het boek staan uiteenlopende gedichten zoals de Bril – Annie M.G. Schmidt, Loodgieter – Hugo Claus of Liefde liefde – J. Bernlef. Bij de ruim dertig gedichten horen één of meer oefeningen.

Ik gebruik een gedicht aan het begin van de les om te starten met iets anders dan de vaste methode. Ik probeer dan een gedicht te vinden dat aansluit op iets waar wij mee bezig zijn. Of ik sluit de les ermee af. Het ene gedicht is wat makkelijker dan het andere dus je moet zelf even kijken wat voor jouw cursisten te gebruiken is, maar er zijn voor ieder niveau bruikbare gedichten.

Als ik jou NT2 methode
Dichter bij taal

Het boek Dichter bij de taal bestaat uit twintig uiteenlopende thema’s als liefde, familie, verdriet, vrijheid. Bij ieder thema staat een klassiek of modern liedje of gedicht centraal (Jochem Myjer – Weduwnaar, Drs. P – Troostvogel, Nielson – De kleine dingen, Annie M.G. Schmidt – De regenworm en zijn moeder). Ieder liedje of gedicht behandelt een grammaticaal onderwerp. In het boek vind je een overzicht van de thema’s en grammatica.

De lessen richten zich op cursisten die van niveau A2 naar B1 gaan en hun taalvaardigheid willen vergroten (sommige lessen kunnen ook voor cursisten van A1 naar A2 en cursisten van B1 naar B2 worden ingezet). De lessen hebben tot doel om de taalvaardigheid van de cursisten te vergroten, zowel in de vier vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven) als op het gebied van woordenschat en grammatica. De lessen kunnen in elke willekeurige volgorde worden ingezet door de docent. Ze zijn bruikbaar als extra materiaal naast de vaste methode of als herhalingsmateriaal.

Ik vind het boek heel erg overzichtelijk, het heeft een duidelijke, consequente opbouw. Bij iedere oefening staat aangegeven wat je nodig hebt (meestal het werkblad van de website), wat het doel van de oefening is, hoe lang de oefening duurt en de werkwijze. Een complete les die je zo kunt gebruiken. Iedere les bestaat uit tien oefeningen.

gedichten

Het boek Spelen met gedichten 2 is niet specifiek geschreven voor NT2 cursisten maar het bevat gedichten voor kinderen van 10 – 14 jaar met vragen en opdrachten. Er zijn humoristische en serieuze gedichten, en sommige zetten aan tot nadenken. Er zijn er op rijm en zonder rijm, oude en nieuwe, korte en langere. Er zijn vragen en creatieve opdrachten bij elk gedicht. Aan het einde van het boek wordt uitgelegd hoe je bijvoorbeeld een Elfje  kunt maken of een gedicht met een wijze raad. Misschien zijn niet alle gedichten geschikt voor NT2 cursisten maar je kunt opdrachten aanpassen aan de doelgroep en dan zijn er zeker bruikbare gedichten bij.

Categorieën